Új szemlélet: a hulladék nem kár, hanem pénz

Az európai Hulladék Keretirányelv tovább viszi a környezetvédelem generális elveit. A környezettudatosság mellé egy régi-új szempontot is magasra emel: a hulladék erőforrás, azaz érték. A hulladéktermelők érdekeltségének növelése, az újrahasznosítható anyagok körfogása javítja a hatékonyságot. A törvény ennek megfelelve, egy évtizeden belül másodszor rendezi át a szerepeket, a szereplőket.

A lakossági hulladék gazdálkodás állami feladat lesz. 2023-ra az önkormányzatoktól elvonják ezt a közszolgáltatási felelősséget és koncesszióba adják. Egy szinttel lejjebb, a terepműveletekben (gyűjtés szállítás, közvetítés, hulladékudvarok, kereskedés, válogatás, lerakás) nem lesz kötelező az önkormányzati tulajdon és a nonprofit besorolás.

Szektorsemleges, minőségbiztosított, kapacitások birtokában lévő engedélyesek és nyilvántartott cégek végzik a települési hulladék közszolgáltatási résztevékenységeket. Övék lesz a piac.

Az új rezsimnek kezelnie kell számos pénzügyi, műszaki és jogi anomáliát. Izgalmasnak ígérkezik a kiterjesztett gyártói felelősség, a termékdíjköteles és a visszaváltási kötelezettség alá eső hulladékok még nem ismert rendeleti szabályozása.

A magukat újra pozícionáló, vagy a most belépő szereplőknek, a koncesszori alvállalkozóknak, de a szerepüket elveszítő formációknak is olyan tanácsadókra van szükségük, akik a jelen és a helyükbe lépő jogszabályokban, gyakorlatokban jártasak. Átlátják, hogy a rendelet-alkotási és a koncessziós feltételek kialakulásának időszakában miként változik az ágazat. Mi ott vagyunk a hazai kommunális, a veszélyeshulladék-kezelési, a mezőgazdasági-, ipari- és építőipari hulladék ágazat minden szegletében.

dr. Réti László ügyvéd, irodai tag

Miben segítenek Önnek ügyvédeink?

  • a szereplők érdekeinek és feladatainak azonosításában,
  • az önkormányzati társulások, más érintett vállalkozások átszervezésében, működésük strukturálásában;
  • az átmenet megtervezésében, az új szabályozás szerinti átalakulásban;
  • a vagyonmozgatások jogi, adójogi és a korábbi támogatásokkal összefüggő kezelésében,
  • pályázatokon való részvétel jogi támogatásában;
  • a hulladékpiacot érintő állami támogatási és versenyjogi kérdésekben;
  • vállalkozások átvilágításában, vagyonrendezési, vagyonátadási és felvásárlásási folyamatokban.

Megosztás