Környezetjog

Környezetvédelmi jog jelen a gazdasági jog minden ágában

Habár környezetvédelmi jogunk legfontosabb kérdéseit egy külön törvény, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény rendezi, önálló környezetvédelmi jogról sem a joggyakorlatban, sem pedig a jogágak jogtudományi rendszerében nem beszélhetünk. Ugyanakkor szinten nincs olyan joggyakorlati területe a gazdasági jognak, amelynek ne lenne környezetvédelmi jogi aspektusa. Elég csak példának felhozni, hogy bármilyen termelő üzem, de sok esetben szolgáltatói üzlet elindításának is alapvető feltétele a környezeti tanulmány, a környezetvédelmi közigazgatási eljárásokban megszerezhető engedély. Az ingatlan fejlesztésekhez kötődő ingatlan-jogtól a versenyjogig, a közszolgáltatások jogától a légi közlekedést szabályozó jogig döntő környezetvédelmi jogi követelményekkel találkozhatunk.

A gazdasági perek igen jelentős hányadában környezetvédelmi jogi kérdések eldöntése a perdöntő. Gondoljunk csak a repülőterek zajszennyezésével kapcsolatos bonyolult polgári jogi perekre, vagy a környezeti katasztrófák gerjesztette bonyolult jogvitákra.

A környezetvédelem, azon belül pedig különösen a hulladék-gazdálkodás olyan konfliktusokkal, érdekütközéssel terhes területei a gazdasági életnek, amelyek a hozzá nem értő számára nehezen áttekinthető komplex jogi szabályozást, sajátos jogi rezsimeket igényelnek. Elég, ha csak a környezetvédelmi termékdíj rendszerére gondolunk.

Irodánk valamennyi fentiekben vázolt problémakörben jártas ügyvédeivel készen áll arra, hogy akár tranzakciókhoz, akár projektfejlesztésekhez, de akár bonyolult jogvitákhoz kapcsolódóan is ügyfeleinek segítségére siessen.

Miben segítenek Önnek ügyvédeink?

  • Vállalatfelvásárlások környezetvédelmi kockázatainak felmérésében, kezelésében, a megfelelő szavatossági rendszer kialakításában;
  • Projektfejlesztések környezetvédelmi kockázatainak kezelésében, közigazgatási engedélyezési eljárásokban;
  • Kifejezett környezetgazdálkodási, például hulladék gazdálkodási vállalkozások szerződés-rendszereinek kialakításában, felülvizsgálatában és közbeszerzési ügyeikben,
  • Környezeti károkkal, zajszennyezéssel és hulladék-gazdálkodással kapcsolatos polgári és közigazgatási eljárásokhoz vezető jogvitákban.