Gyógyszeripar és egészségügy

Összetett kérdések komplex kezelése

Az egészségügy világszerte, így Magyarországon is gyökeres átalakuláson megy keresztül: teret nyernek az elektronikus, illetve online megoldások, a biotechnológia és a beteg-központú gyógyítás. Mindeközben az egyre növekvő költségtudatosság és a szigorodó szabályozás is jelentősen befolyásolják az egészségügyi szereplők mozgásterét. Ezért a gyógyszeripar és az egészségügy szereplőinek gyorsan és hatékonyan kell reagálniuk a folyamatosan változó szabályozási és gazdasági környezet kihívásaira.

Az ágazatban felmerülő kérdések többsége komplex szemléletet és kezelést igényel, amelyben irodánk igyekszik a ?mindent egy helyen? megközelítést alkalmazni, így az egyes kérdéseket több jogterületet átfogó módon vizsgáljuk. A jogi szempontok vizsgálatán túlmenően, igény szerint a PwC-vel együttműködve a kapcsolódó adó- és pénzügyi kérdések megoldásáról is gondoskodunk.

Miben segítenek Önnek ügyvédeink?

  • Gyógyszerpromóciós tevékenységgel kapcsolatos tanácsadás, marketingstruktúrák vizsgálata jogi megfelelőség szempontjából, képviselet felügyeleti eljárásokban (egészségügyi szakemberekkel kötött megállapodások, eszközök átadása, adományok és termékminták, ajándékok és vendéglátás, konferencián való részvétel támogatása, reklámtevékenység a betegek irányában, online ismertetés).
  • Fellépés versenytársak jogsértő, vagy jogsértéssel fenyegető tevékenysége ellen: tanácsadás és képviselet versenyjogi, valamint védjegybitorlással, jellegbitorlással, megtévesztő reklámmal kapcsolatos eljárásokban.
  • Terápiahűség-, illetve adherencia programokra vonatkozó jogi tanácsadás, a kapcsolódó szerződések elkészítése és felülvizsgálata.
  • Klinikai vizsgálatokra vonatkozó, illetve obszervációs megállapodások elkészítése és felülvizsgálata, kapcsolódó tanácsadás, gyógyszeripari társaságok képviselete a vizsgálatokkal összefüggő eljárások során.
  • Gyógyszerismertető munkatársak foglalkoztatásának feltételeivel és körülményeivel, valamint felelősségi kérdésekkel kapcsolatos kérdések.
  • Tréning és tanácsadás az OGYI és a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaiban alkalmazható ún. „hajnali rajtaütésre” való felkészülés keretében.
  • Orvostechnikai eszközök, gyógyászati segédeszközök és étrend-kiegészítők forgalmazását és hatósági ellenőrzését, valamint marketingjét érintő ügyek.
  • Gyógyszeripari / egészségügyi vállalkozások átvilágítása, felvásárlása (M&A).
  • Egészségügyi tevékenység szabályozásával és engedélyezéssel kapcsolatos jogi szolgáltatások.