Munkajog

Az egyéni munkaviszonyoktól a globális szabályzatokig

A felgyorsult gazdasági folyamatok és jogszabályi változások miatt a foglalkoztatási jog minden vállalat életében kulcsfontosságúvá vált. Emellett Magyarországon az új Munka Törvénykönyve alapjaiban módosítja a munkajogi kapcsolatokat, ez pedig számos fontos döntés meghozatalát igényli a közeljövőben.

Ebben a környezetben ügyfeleink elvárásai is megváltoztak. Már nem csupán a szabályok és normák ismertetését, hanem komplex jogi megoldásokat várnak el, amelyek a kapcsolódó jogterületekre, a hatósági engedélyekre, továbbá a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó- és társadalombiztosítási szabályok helyes alkalmazására is kiterjednek.

Ügyfeleink számára az átgondolt és részleteiben kidolgozott belső szabályzatok rendszere, illetve a kapcsolódó gyakorlati szabályok bemutatása jelentős megtakarításokat és sikeresen működtethető belső szervezetet eredményezhet. Ezért a sikerre szánt vállalati működés kulcsa a munkajogi szabályok helyes és hatékony alkalmazása.

Specialistáink több mint 10 éve foglalkoznak munkajogi és foglalkoztatási jogi kérdésekkel. Széleskörű tapasztalattal rendelkeznek az individuális munkajogi kérdésektől kezdve a vállalatcsoport szintű foglalkoztatási kérdésekig, így biztosítva az ügyfelek magas színvonalú és nemzetközi elvárásoknak megfelelő kiszolgálását.

Miben segítenek Önnek ügyvédeink?

  • Munkaszerződések, vezetői munkaszerződések, vállalati szabályzatok és ügyrendek kidolgozásában.
  • Külföldiek foglalkoztatási kérdéseiben.
  • A munkaviszonyok megszüntetésével kapcsolatos ügyekben, ideértve csoportos létszámleépítések lebonyolítását.
  • Munkaügyi jogvitákban, kollektív munkajogi kérdésekben.
  • A munkajogi szabályokra való hatékony felkészülésben – kihelyezett vállalati képzések tartásával.