Tájékoztatás

Felelősségi nyilatkozat

A https://www.retivarszegipartners.hu alatt elérhető honlapot a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: “Ügyvédi Iroda”) üzemelteti az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény és a vonatkozó kamarai szabályzatok előírásai szerint.

Az Ügyvédi Iroda a PricewaterhouseCoopers hálózat tagja, amelyet önálló és független jogi személyiségű könyvvizsgáló, adó-és üzleti tanácsadó, valamint ügyvédi irodák alkotnak.

A honlapon található anyagokat kizárólag általános tájékoztatás céljából bocsátjuk ingyenesen az érdeklődők rendelkezésére. A megjelent információk semmilyen esetben nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémával össszefüggésben, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Mindent megteszünk azért, hogy a honlap tartalma pontos, teljeskörű és naprakész legyen. Mindamellett nem vállalunk felelősséget az oldalainkon megjelent információk teljességéért, pontosságáért, időszerűségéért vagy a felhasználásuk eredményeképp fellépő következményekért. Nem vállalunk továbbá semmilyen felelősséget a honlap használatából vagy a megjelent információkra való hagyatkozásból eredő esetleges károkért.

A honlap külső weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmaz, amelyekre lehetőség szerint minden esetben felhívjuk a figyelmet. A külső weboldalakat független harmadik felek üzemeltetik, amelyekre az Ügyvédi Iroda nincs befolyással, ezért nem felelős az ilyen weboldalak elérhetőségéért, tartalmáért, felhasználásáért, vagy az ezen oldalakon adott esetben megvalósuló adatkezelésekért.

A honlapon megvalósuló adatkezelésekről (ideértve az alkalmazott cookie-k használatával kapcsolatos adatkezelést is) a https://www.retivarszegipartners.hu/adatvedelem felületen tájékozódhat.

Szerzői jogi nyilatkozat

A honlap tartalma szerzői jogi védelem hatálya alá tartozik, beleértve az adatbázisjogokat és egyéb vonatkozó jogokat, amelyek a PricewaterhouseCoopers hálózat tagjait illetik. Minden jog fenntartva. A honlapon található anyagok jogosulatlan felhasználása a hatályos szerzői jogi jogszabályokkal ellentétes lehet.

Ez a honlap sem egészben, sem részben nem reprodukálható, kivéve a személyes, nem kereskedelmi célú felhasználást. Ha a honlapról a fent említett célból adatokat tölt le a látogató, minden példánynak tartalmaznia kell a szerzői jogokra vonatkozó hivatkozást.

A jelen honlap bármely részének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy egyéb, az információk visszakereshetőségét lehetővé tevő elektronikus rendszerben történő tárolása bármilyen okból tilos.

Nyilatkozat szerkesztőségek számára

Bármely olyan sajtómegjelenésre (pl. interjú, vélemény, egyéb nyilatkozat) vagy egyéb felhasználásra, amely az Ügyvédi Iroda tagjainak, együttműködő ügyvédeinek, alkalmazott ügyvédeinek, vagy egyéb munkavállalóinak nyilatkozatait tartalmazó anyagokkal kapcsolatos, csak az eseti hozzájárulásunkkal kerülhet sor. Szintén eseti hozzájárulásunkra van szükség az adott anyag kontextusában kollégáink képmását ábrázoló fényképek közzétételéhez. Amennyiben az elkészült dokumentum tartalmában a megjelenés előtt változás történik, az csak abban az esetben tehető közzé, amennyiben a módosított tartalmat előzetesen jóváhagytuk.

A cikk fentiek szerinti megjelentetésével a szerkesztőség hozzájárul ahhoz, hogy azt változatlan formában – a forrás megjelölésével – az Ügyvédi Iroda honlapján is közzétegyük.

* PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.; PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.;
Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda