Jogi közlemény

Felelősségi nyilatkozat

A honlapot a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda (a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja) üzemelteti az ügyvédi törvény és a vonatkozó kamarai szabályzatok előírásai szerint, amelyek – az ügyfelek jogaira vonatkozó tájékoztatással együtt – a www.magyarugyvedikamara.hu weboldalon találhatók.

Az iroda tagja a PwC Legal hálózatnak.

A honlapon található anyagokat kizárólag általános tájékoztatás céljából bocsátjuk ingyenesen az érdeklődők rendelkezésére. A megjelent információk semmilyen esetben nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémával kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Mindent megteszünk azért, hogy a honlap tartalma pontos, teljes körű és naprakész legyen. Mindamellett nem vállalunk felelősséget az oldalainkon megjelent információk teljességéért, pontosságáért, időszerűségéért vagy a felhasználásuk kapcsán fellépő következményekért. Nem vállalunk továbbá semmilyen felelősséget a honlap használatából vagy a megjelent információkra való hagyatkozásból eredő esetleges kárért.

A honlap külső weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmaz, amelyekre lehetőség szerint minden esetben felhívjuk a figyelmet. A külső weboldalakat független harmadik felek üzemeltetik, amelyekre a PwC Legal nincs befolyással, ezért a Landwell nem felelős az ilyen weboldalak elérhetőségéért, tartalmáért vagy felhasználásáért.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat

A honlap tartalma szerzői jogi védelem hatálya alá tartozik, beleértve az adatbázisjogokat és egyéb vonatkozó jogokat, amelyek a PricewaterhouseCoopers együttműködő ügyvédi irodáinak hálózata (a továbbiakban együtt: PwC Legal) tagjainak tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva. A honlapon található anyagok jogosulatlan felhasználása a hatályos szerzői jogi jogszabályokkal ellentétes lehet.

Ez a webhely sem egészben, sem részben nem reprodukálható (mechanikus vagy elektronikus úton), kivéve a személyes, nem kereskedelmi célú felhasználást, illetve a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda vonatkozó adatok tájékozódás céljából történő megtekintését. Ha a webhelyről a fent említett célból adatokat tölt le,minden példánynak tartalmaznia kell az eredetiben szereplő szerzői jogi és egyéb tulajdonjogra vonatkozó nyilatkozatokat.

A jelen honlap bármely részének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy egyéb, az információk visszakereshetőségét lehetővé tevő elektronikus rendszerben történő tárolása bármilyen okból tilos.

A Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda nagyon kevés azonosításra alkalmas adatot gyűjt a honlap látogatóiról.

A birtokunkba került adatokat jellemzően az érdeklődőkkel való kapcsolattartásra, a kért referenciaanyagok kiküldésére, hirdetési és marketingcélokra, szakmai önéletrajzok küldésekor, valamint a honlap használatával kapcsolatos statisztikai információk nyomon követésére használjuk fel.

Az általunk kért azonosításra alkalmas adatok között szerepel a minket megkereső személyek elérhetősége (például név, beosztás, munkahelyi cím, e-mail cím, telefon- és faxszám). További adatok gyűjtésére is sor kerülhet, amennyiben azokat a látogató például állásajánlatra történő internetes jelentkezéskor az elektronikus jelentkezési űrlapon megadja.

Adatvédelem

A honlapunkon megadott e-mail címeken keresztül és a kapcsolat űrlap segítségével is felveheti velünk a kapcsolatot. Az így küldött üzenetek tartalmazzák a küldő felhasználói nevét, e-mail címét, valamint minden olyan információt, amelyet velünk az üzenet szövegében meg kíván osztani.

Az így összegyűjtött információkat a PricewaterhouseCoopers International céghálózatán belül megoszthatjuk, amennyiben azt az üzenet céljára nézve szükségesnek ítéljük. Egyéb esetben az általunk gyűjtött adatokat másodlagos vagy nem kapcsolódó céllal harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha ennek ellenkezőjére az adatgyűjtéskor felhívtuk a figyelmet.

A jelen webhely használatával Ön kifejezett hozzájárulását adja a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda számára az Ön személyazonosságára, illetve a webhely használatára vonatkozó adatok fenti célokra történő összegyűjtéséhez, felhasználásához és közreadásához.

Mindemellett adatainak a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda weboldalán történő megadásával Ön kifejezett hozzájárulását adja a weboldalon összegyűjtött adatok határokon átnyúló továbbításához a fent vázolt célok megvalósítása érdekében.

A webhelyen alkalmazott cookie-k segítségével gazdagabb böngészési élményben lehet része. A webhely használatával Ön kifejezett hozzájárulását adja a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda számára a cookie-k alkalmazásához a webhely használata során. Természetesen meghatározhatja azt is, hogy visszautasítja a cookie-kat, amennyiben ezt böngészője lehetővé teszi.

Nyilatkozat Szerkesztőségek számára

Ezúton hozzájárulunk a PwC Magyarország és a Réti, Várszegi & Társai PricewaterhouseCoopers Legal* által készített cikk (interjú, vélemény, egyéb nyilatkozat) előre egyeztetettek szerint, az adott Szerkesztőség által megjelölt sajtótermékben történő egyszeri közzétételéhez. Minden további megjelenés vagy egyéb felhasználás csak az eseti hozzájárulásunkkal történhet. Amennyiben az elkészült dokumentum tartalmában a megjelenés előtt változás történik, az csak abban az esetben tehető közzé, amennyiben a módosított tartalmat előzetesen jóváhagytuk.

A cikk fentiek szerinti megjelentetésével a Szerkesztőség hozzájárul ahhoz, hogy azt változatlan formában – a forrás megjelölésével – a PwC Magyarország és/vagy a Réti, Várszegi & Társai PricewaterhouseCoopers Legal honlapján is közzétegyük.

Hozzájárulunk továbbá a szerzőről készült fényképnek a fenti cikkel együtt történő közzétételéhez. Minden további felhasználáshoz eseti hozzájárulás szükséges.

 

* PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.; PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.; Réti, Várszegi & Társai Ügyvédi Iroda