Informatikai jog és szellemi alkotások (IT / IP)

Túl a tűzfalon: informatikai biztonság testreszabott szerződésekkel

Az informatikai rendszerek kiszámítható és biztonságos működése valamennyi vállalat számára kulcsfontosságú. Az informatikai folyamatokat követő és az azokhoz igazodó biztosítéki rendszert rögzítő szerződések segítségével az informatikai változások, illetve a rendszer működése során felmerülő kockázatok jelentősen csökkenthetők. Szolgáltató központok, felhőalapú szolgáltatások igénybevétele esetén az informatikai tárgyú szerződéses rendszer jól átgondolt és testreszabott kialakítására, a vállalat fokozottabb kockázati kitettségére tekintettel, indokolt még nagyobb hangsúlyt fektetni.

Ügyfeleink igényeitől függően, akár már a rendszer tervezési fázisától kezdődően jogi támogatást biztosítunk, a vállalat informatikai területével történő közvetlen kapcsolattartás útján is. A tanácsadás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ügyfeleink testreszabott informatikai megoldásokat kapjanak. Jogi szolgáltatásaink így költséghatékony módon biztosítják az adott informatikai megoldás jogszabályoknak megfelelő bevezetését, üzemeltetését. Informatikai biztonsági szempontból szabályozott iparágak esetén nem elegendő az informatikai jogi szaktudás, ilyen esetben az adott iparágban szerzett tapasztalataink a jogszabályi megfelelőség teljes körű biztosításához elengedhetetlenek.

A szigorodó adatvédelmi szabályoknak és az új szankciórendszernek köszönhetően, a nem megfelelő adatvédelmi eljárások a vállalatokat egyre szélesebb körű támadási lehetőségeknek teszik ki. Az adatvédelmi szabályzatok, a kapcsolódó eljárások átgondolt és jogilag megalapozott előkészítésével, azok rendszeres, jogi megfelelőségi felülvizsgálatával, az adatvédelmi kockázatok többnyire kiküszöbölhetők.

Miben segítenek Önnek ügyvédeink?

  • Egyedi igényekre szabott, az informatikai implementációs és működési folyamatokat követő szoftverfejlesztési, rendszerimplementációs, üzemeltetés-támogatási, karbantartási szerződések készítésében;
  • Informatikai és szerzői jogi tárgyú jogviták során teljes körű képviselet ellátásában;
  • Egyéb szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos jogi kérdésekben (így különösen védjegyek, kereskedelmi nevek oltalmának biztosításában, vállalati know-how és egyéb szellemi termékek hasznosításában);
  • Adatvédelmi szabályzatok készítésében, adatvédelmi eljárások, folyamatok kidolgozásában és felülvizsgálatában;
  • Teljes körű adatvédelmi átvilágításban.