Dr. Réti László Eötvös Károly díjat kapott

Budapesti Ügyvédi Kamara
KÖZGYŰLÉS 2020
EÖTVÖS KÁROLY DÍJ

A Budapesti Ügyvédi Kamara legmagasabb szakmai díját kiemelkedő szakmai tudású, felkészültségű kollégáknak adományozza, akiknek életútja is például szolgál a jövő nemzedékének.

dr.Réti László laudációja

Summa cum laude végzett az ELTE, Állam-és Jogtudományi Karán 1982-ben. Pályája klasszikus módon fejlődött: vegyes egyéni munkaközösségi praxis, rezsiközösség majd ügyvédi iroda a mai 50 fős méretig. A 3. sz. Ügyvédi Munkaközösségben volt ügyvédjelölt, majd 9 évig ügyvéd. 1987 óta dolgozott együtt Antall Györggyel, együtt építették fel mai irodájukat, amit 60 éves koráig vezetett. Kezdetben, 1992-től, a kanadai Stikeman Elliott ügyvédi irodával majd 2000-től máig a PricewaterhouseCoopers-szel működtek együtt. 2006-ban az „utcáról” választották meg a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökévé, az első olyan választáson, amikor 3-as pályáztak az elnöki pozícióra. Később is többes jelölések mellett választották újra, utoljára 2/3-os többséggel. Nevéhez fűződik az első, szakpolitikai célkitűzéseket tartalmazó választási kampány. 12 elnöki éve alatt született meg az interoperábilis ügyvédi nyilvántartás, az új típusú jelöltoktatás és továbbképzés, az ingyenes jogtár szolgáltatás, a heti hírlevél, az elektronikus kamarai hatósági ügyintézés, kétszer megújuló honlap, és számos más kamarai szolgáltatás. A kamara vagyona 2006-os 340 millióról 2 milliárdra emelkedett úgy, hogy az egész épületet felújították és 2009 óta nem emelkedett a tagdíj. Személyes kezdeményezésére került be az új Ügyvédi törvénybe a „védekezés céljából készült irat” (Üttv 13.§) és az ügyvédek közötti kommunikáció abszolút védelme (10.§ (2.bekezdés 2. mondat) ami az ügyvédi titok védelmének Európában páratlan intézményét honosította meg. Ugyancsak sikeres egyéni kezdeményezése volt az ügyvédi irodák KATA alá kerülése. Amikor bejelentette visszavonulását, felkérést kapott a Magyar Jogász Egylet operatív vezetésére, ahol 2018-ban főtitkárrá választották. Jelenleg is vezeti a MÜK törvényalkotási és elvi bizottságát. Hobbija ma az Egylet informatikai és szolgáltatási modernizálása, a műgyűjtés és a kutya. 3 saját és egy nevelt gyermeke van.  Türelmes felesége dr. Kulcsár Lívia ügyvéd.

Megosztás