EUB Döntés a fogyatékos személy foglalkoztatásához kapcsolódóan

Az egyenlő bánásmód általános kereteinek értelmezéséhez kapcsolódóan az Európai Unió Bírósága (EUB) előzetes döntéshozatali eljárásban értelmezte a fogyatékos személyek igényeihez való ésszerű alkalmazkodás kötelezettségét.

A belga államtanács annak tisztázását kérte, hogy „a fogyatékos személyek igényeihez való észszerű alkalmazkodás fogalma magában foglalja-e, hogy azt a munkavállalót, akit fogyatékossága miatt alkalmatlannak nyilvánítottak a munkaköre alapvető feladatainak ellátására, olyan másik munkakörbe kell áthelyezni, amelyre vonatkozóan rendelkezik a megkövetelt képzettséggel, képességekkel és munkára készséggel”.

Az EUB úgy foglalt állást, hogy az irányelv értelmében vett „a fogyatékos személyek igényeihez való észszerű alkalmazkodás” kötelezettsége kiterjed arra a munkavállalóra is (akár próbaidő alatt is), akit fogyatékossága miatt alkalmatlannak nyilvánítottak a munkaköre alapvető feladatainak ellátására. Ennek megfelelően az ilyen munkavállalót olyan másik munkakörbe kell áthelyezni, amelyre vonatkozóan rendelkezik a megkövetelt képzettséggel, képességekkel és munkára készséggel, feltéve, hogy az ilyen intézkedés nem ró aránytalanul nagy terhet a munkáltatóra.”

Az EUB döntésével a magyar munkajog hatályos szabályai összhangban állnak. Az Mt. alapján a munkáltató kötelessége, hogy a munkavállalót olyan munkakörre alkalmazza, amely testi alkatára, fejlettségére, egészségi állapotára tekintettel rá hátrányos következményekkel nem jár és a munkavállaló egészségi állapotának változására tekintettel köteles a munkafeltételeket, valamint a munkaidő-beosztást módosítani.  Rögzíti továbbá az Mt., hogy a fogyatékossággal élő személy foglalkoztatása során gondoskodni kell az ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról.

A munkaviszony megszüntetése esetén is figyelemmel kell lenni a munkavállaló egészségi állapotára. Amennyiben a fogyatékkal élő munkavállaló rehabilitációs ellátásban, vagy rehabilitációs járulékban részesül, úgy a munkaviszony felmondással csak abban az esetben szüntethető meg, ha a munkavállaló az eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább és a munkáltató a munkavállaló számára az egészségi állapotának megfelelő munkakört nem tud felajánlani, vagy a munkavállaló a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el. Amennyiben viszont a fogyatékkal élő munkavállalóra a rehabilitációs eljárás szabályai nem terjednének ki, úgy a jogviszony felmondással megszüntethető.

A hivatkozott EU bírósági értelmezés és a magyar jog kapcsán elmondható, hogy a hatályos szabályozás kiemelt figyelmet fordít a fogyatékossággal élő személyek esetében az egyenlő és megfelelő bánásmód érvényesítésére. A munkáltatóknak meg kell tenniük minden szükséges intézkedést, a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása érdekében kivéve, ha ez a munkáltatóra aránytalanul nagy terhet róna.

dr. Czumpf Gabriella, ügyvédjelölt

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez, illetve dr. Szűcs László (e-mail: laszlo.szucs@pwc.com), dr. Zsédely Márta (e-mail: marta.zsedely@pwc.com), dr. Molnár Melinda (e-mail: melinda.molnar@pwc.com)  ügyvédekhez.

 

Megosztás