Az ország területére való beutazás szabályai a koronavírus járvány második hullámának tükrében

Tax&Legal Alert 2020 . október 21.

A 2020. szeptember 1. napjától hatályos 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) új kivételeket fogalmaz meg a jelenlegi egészségügyi válság idejére a Kormány által meghatározott, külföldiekre vonatkozó beutazási korlátozások alól. Jelen összefoglalónkban részletezzük a nem magyar állampolgárok Magyarország területére való beutazásának hatályos szabályait.

A nem magyar állampolgárokra vonatkozó beutazási korlátozások

Főszabály szerint nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be. Ezen szabály alól a Kormányrendelet meghatároz bizonyos kivételeket – ilyenek például a magyarországi bírósági vagy hatósági eljárási cselekményen történő részvétel, az egészségügyi ellátás igénybevétele, illetve a tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése. Ezen méltányolható indokokból az illetékes rendőri szerv engedélyezheti az ország területére való belépést az érintett külföldi állampolgár egyedi kérelmére.

Az ilyen belépési engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár a belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelyet a Kormányrendelet szerint köteles elfogadni. Akinél a vizsgálat eredményeként fertőzés gyanúját állapítják meg, Magyarország területére nem léphet be. Akinél viszont a fertőzés gyanúja nem merül fel, tíz napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. A karantén ideje lerövidíthető, ha az érintett személy öt napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal olyan Magyarországon elvégzett PCR tesztet nyújt be az illetékes járványügyi hatósághoz, amely koronavírust az érintett személy szervezetében nem mutatott ki. Megjegyezzük, hogy a Kormányrendelet értelmében azon vizsgálatok eredményét is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az USA-ban, vagy Kanadában végeztek el, és amelynek eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.

A kapcsolt vállalkozások közötti utazásra és az üzleti ill. gazdasági célú utazásra vonatkozó szabályok

A Kormányrendelet speciális kivételként nevesíti a kapcsolt vállalkozások közötti utazást a fent részletezett általános beutazási tilalom alól. Ennek megfelelően a külföldről érkező nem magyar állampolgár korlátozás nélkül – tehát karanténkötelezettség nélkül – léphet be Magyarország területére, ha valamely, a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott állam (pl. Kanada) területén bejegyzett olyan gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely társaság egyben egy másik meghatározott állam legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti vállalkozási viszonyban áll. Ilyenkor az érintett személynek valószínűsítenie kell az üzleti célú beutazás tényét.

További kivételt képeznek szeptember 5. napjától a külföldiek beutazására vonatkozó korlátozások alól az üzleti ill. gazdasági célú utazásra vonatkozó szabályok. A fenti esetkörhöz hasonlóan szintén korlátozás nélkül léphet be az a személy az ország területére, akinek a beutazás során a célja üzleti vagy gazdasági célú tevékenység végzése, és ennek tényét belépéskor igazolja. Mindazonáltal, ha az indok igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, a külföldi állampolgár csak a fenti általános szabályok alkalmazásával (egészségügyi vizsgálat, karanténkötelezettség) léphet be az ország területére. Megjegyezzük azonban, hogy a Kormányrendelet jelenleg nem szabályozza az üzleti vagy gazdasági tevékenységi cél megfelelő igazolásának szabályait.

Hozzátesszük, hogy az Európai Unió Tanácsa 2020. október 14-én nem kötelező erejű ajánlást fogadott el a beutazással kapcsolatos jelenlegi tagállami előírások összehangolásáról, így a közeljövőben számíthatunk a fent ismertetett szabályozás finomítására.

dr. Lebocz Noémi, ügyvédjelölt

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez, illetve dr. Várszegi Zoltán (e-mail: zoltan.varszegi@pwc.com), dr. Kelemen Dániel (e-mail: daniel.kelemen@pwc.com) és dr. Balog Balázs (e-mail: balazs.balog@pwc.com) ügyvédekhez.

 

Megosztás