Változások (visszarendeződés) a közigazgatási bíráskodás szervezetrendszerében

2022. március 1-jétől a Kúria tehermentesítése érdekében bevonásra kerül a Fővárosi Ítélőtábla a közigazgatási ítélkezésbe. Habár első ránézésre egy új szervezeti-hatásköri struktúrának tűnik a közigazgatási bíráskodás megújuló rendszere, gyakorlatilag a 2020. április 1. előtti rendszer kerül visszaállításra. Cikkünkben részletesen bemutatjuk a legfontosabb új hatásköri szabályokat.

A közigazgatási bíráskodás keretében 2020. március 31-ig elsőfokon a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, másodfokon a Fővárosi Törvényszék, felülvizsgálati ügyekben és egyes kiemelt ügyekben elsőfokon a Kúria járt el. A közigazgatási és munkaügyi bíróságok 2020. április 1-jével megszűntek, hatásköreik a törvényszékekhez kerültek, közigazgatási ügyekben 8 kiemelt törvényszék bírálja el azóta is elsőfokon a közigazgatási ügyeket. Mivel a Fővárosi Törvényszék lett az egyik ilyen kiemelt közigazgatási ügyekben is eljáró elsőfokú bíróság, értelemszerűen másodfokú hatásköröket nem gyakorolhatott, ezért a korábbi másodfokú hatáskörök 2020. április 1-jével a Kúriához kerültek. Ennek azonban egyben az is lett az eredménye, hogy a kétfokon tárgyalt közigazgatási ügyekben megszűnt a felülvizsgálat lehetősége. Ugyanakkor a Kúriához beérkező fellebbezések száma jelentősen megnőtt, ezek kapcsán pedig végzések formájában meghozott döntések (pl. azonnali jogvédelem tárgyában hozott döntés, fellebbezhető pervezető végzések) jogszerűségéről kell állást foglalnia a legfelsőbb szintű bírósági fórumnak. A jogalkotói indokolás szerint ez jelentős erőforrásokat vont el a társadalmat szélesebb körben érintő jogegységi kérdések tisztázásától.

A 2022. március 1-jén hatályba lépő új szabályok értelmében az ítélőtábla jár majd el másodfokon minden olyan kérdésben, ami elsőfokon a törvényszék, mint közigazgatási ügyben eljáró bíróság hatáskörébe tartozik. Azaz eljár majd:

  • minden kétfokú közigazgatási peres eljárás esetében az érdemi ügyben történt fellebbezés folytán, valamint
  • bármely közigazgatási peres eljárásbana fellebbezhető végzésekkel (pl. azonnali jogvédelem, visszautasítás) szemben benyújtott fellebbezés folytán is.

A jogorvoslati hatáskör mellett a Fővárosi Ítélőtábla fog eljárni:

  • elsőfokon a közigazgatási szervek között felmerült hatásköri összeütközés esetén az eljáró közigazgatási szerv kijelölésére irányuló eljárásban.
  • Bíróságok közötti illetékességi összeütközés esetén, illetve, ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, vagy kizárás miatt nem járhat el, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot is az ítélőtábla jelöli ki. A bíróság kijelölése ezentúl csak hatásköri összeütközés esetén tartozik a Kúria hatáskörébe.
  • A Kúriától az ítélőtábla hatáskörébe kerülnek a törvényszéket érintő kizárási kérdések is: a Fővárosi Ítélőtábla fog dönteni a kizárás kérdésében, ha a törvényszéknek nincs olyan bírája vagy tanácsa, amelyre a kizárási ok nem vonatkozik, vagy ha a kizárási ok az egész bíróságra kiterjed.
  • Emellett a törvényszék mulasztásával szemben (az eljárás szabálytalansága vagy az eljárás elhúzódása miatt) benyújtott kifogást is az ítélőtábla fogja elbírálni.

A fentieken túl bármely törvény az ítélőtábla hatáskörébe utalhat egyéb ügyeket.

Lényeges változás (visszarendeződés), hogy a elsőfokú bíróságok és a Kúria közé beillesztett bírósági szintnek köszönhetően újból megnyílik a Kúria előtti felülvizsgálat lehetősége:

  • a keresetlevelet visszautasító és az eljárást megszüntető jogerős végzés ellen, valamint
  • a kétfokú közigazgatási perekben (azaz az egyfokú közigazgatási eljárásban született hatósági döntések felülvizsgálata során) született ügyekben (pl. versenyügyek, környezetvédelmi ügyek).

A fenti változások gyakorlati megvalósítása jelentős felkészülési időt igényel az ítélőtábla vonatkozásában, erre tekintettel a Fővárosi Ítélőtáblán csak 2022. március 1-jén kezdődik majd meg a közigazgatási bíráskodás. Az új szabályokat csak a március 1-jén vagy ezt követően előterjesztett fellebbezésekre, felülvizsgálati kérelmekre kell alkalmazni, az olyan ügyeket pedig, amelyek már 2022. február 28-án is folyamatban vannak, a Kúria fogja befejezni, ezeket nem kell az ítélőtáblának átadni.

Összességében elmondható tehát, hogy a 2020. április 1-jén hatályba lépett szervezeti reform nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért a különálló, járásbíróságokkal egy szinten álló közigazgatási és munkaügyi bíróságok visszaállítása helyett a Fővárosi Ítélőtábla bevonásával kerül visszaállításra a 2020. április 1. előtti közigazgatási bíráskodási struktúra.

Dr. Balog Balázs ügyvéd (balazs.balog@pwc.com)

Dr. Lebocz Noémi ügyvédjelölt (noemi.lebocz@pwc.com)

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez, illetve dr. Kelemen Dániel (e-mail: daniel.kelemen@pwc.com) és dr. Balog Balázs ügyvédekhez.

Megosztás