Újabb támpont a fogyasztókkal történő online szerződéskötéshez

Az Európai Unió Bírósága újabb döntésében értelmezte a vállalkozás és a fogyasztó között online megkötött szerződésekre vonatkozó követelményeket. A Bíróság szerint az ilyen szerződés érvényes létrejöttéhez többek között az is szükséges, hogy kizárólag az adott online felületen a „megrendelés” gombon feltüntetett szöveg alapján a fogyasztó számára egyértelmű legyen, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik a gombra kattintással és ezáltal a megrendelés leadásával.

Az Európai Unió Bírósága („EuB” vagy „Bíróság”) előtti C-249/21. számú ügy felperese egy németországi szálloda, alperese pedig egy fogyasztónak minősülő magánszemély, aki a booking.com oldalon keresztül szállást foglalt a szállodába, ezután azonban a foglalás szerinti időpontban nem jelent meg. A szálloda a vonatkozó általános szerződési feltételeinek megfelelően 2.240 euró lemondási díjat számlázott ki a fogyasztónak, azonban ő nem fizette meg ezt az összeget. Díjkövetelése érvényesítése érdekében a szálloda bírósághoz fordult.

Az ügyben eljáró német bíróság kifejtette, hogy a felperes keresetének érdemi elbírálása attól a kérdéstől függ, hogy a booking.com honlapon található foglalási gombon feltüntetett „foglalás véglegesítése” felirat végső soron megfelel-e a vonatkozó uniós jogszabályoknak.

A fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv szerint ugyanis a szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a megrendeléskor kifejezetten tudomásul vegye (más szavakkal, kifejezetten tisztában legyen vele), hogy a rendelése fizetési kötelezettséget von maga után. Abban az esetben, ha a megrendelés leadása gomb „megnyomása” útján történik, a gombot könnyen olvasható módon a kifejezetten „fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” vagy ezzel tartalmában egyenértékű, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely egyértelművé teszi a fogyasztó számára, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben a szolgáltató ezt a kötelezettségét nem tartotta be, úgy a megrendelésre vonatkozóan létrejött szerződés a fogyasztót nem köti.

Az alapügyben eljáró német bíróság szerint ugyanakkor nem világos, hogy kizárólag a gombon szereplő szöveget, vagy a megrendelési folyamatot övező valamennyi körülményt is figyelembe kell-e venni annak eldöntésekor, hogy a fogyasztó számára vajon egyértelmű volt-e a fenti szabályok tükrében, hogy az adott gomb megnyomásával fizetési kötelezettséget vállal.

Az EuB kifejtette, hogy a 2011/83/EU irányelv célja a fogyasztók magas szintű védelmének biztosítása, ennek érdekében ír elő számos kötelezettséget a szolgáltatókra nézve. Ezt a célkitűzést sértené, ha úgy lehetne tekinteni, hogy a fogyasztónak a megrendelési folyamat körülményeiből kellene arra következtetnie, hogy az fizetési kötelezettséggel jár, mert a gombon olvasható felirat alapján önmagában ez nem egyértelmű számára.

Ennélfogva kizárólag a gombon szereplő feliratot kell figyelembe venni annak meghatározása során, hogy az eladó (szolgáltató) biztosította-e hogy a fogyasztó a megrendelés megtételekor tisztában legyen azzal, hogy a rendelés fizetési kötelezettséget von maga után.

A téma azért is bír különös aktualitással, mert az elektronikus kereskedelem és általában a gazdasági digitalizáció előretörésével az internetes vásárlást biztosító szolgáltatóknak egyre komplexebb jogi feltételrendszernek kell megfelelniük. A cikkben tárgyalt kötelezettség csak egy ezek közül, ugyanakkor a teljeskörű megfelelés naprakész biztosítása komoly jogi felkészültséget és energiabefektetést igényel.

dr. Lebocz Noémi (noemi.lebocz@pwc.com) ügyvédjelölt

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez, illetve dr. Dékány Csilla (e-mail: csilla.dekany@pwc.com) irodai tag, ügyvédhez vagy dr.Csenterics András (e-mail: andras.csenterics@pwc.com) ügyvédhez

 

Megosztás