Új év – módosuló szabadság kiadási szabályok

A 2024. január 1-jével hatályba lépett munka törvénykönyvének módosítása érinti a szülőket megillető szabadságok kiadási szabályait. A változások bevezetésével a munkáltatók jobban tervezhetnek a gyermeket nevelőket megillető pótszabadságokkal kapcsolatban.

A változás lényege, hogy a 16 évnél fiatalabb gyermekkel vagy fogyatékos gyermekkel rendelkező munkavállalókat megillető pótszabadságot, valamint a gyermek 3 éves koráig járó összesen 44 munkanap szülői szabadságot a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban adja ki, de – az új szabály szerint – a munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal a szabadság tervezett kezdő napja előtt be kell jelentenie. Ez azt jelenti, hogy a munkavállaló maga dönthet arról, hogy mikor szeretné kivenni a gyermekei után járó szabadságot, azonban köteles ezen igényét legalább 15 naptári nappal jelezni a munkáltató részére. Amennyiben a munkavállaló a szabadságigényét legalább 15 nappal korábban jelzi, úgy a munkáltató köteles a jelzett időpontban kiadni a szabadságot a munkavállaló részére. Amennyiben azonban ennél rövidebb tartamon belül jelzi a munkavállaló a szabadságigényét, úgy a munkáltató a munkavállaló által megadott időben történő kiadást megtagadhatja. Természetesen a munkavállaló és a munkáltató közötti egyeztetés továbbra is fontos, hogy a munkaszervezés ne sérüljön.

A munka törvénykönyve 118.§ (1) és (2) bekezdése szerint egy gyermek után 3, két gyermek után 4, míg kettőnél több gyermek után összesen 7 munkanap pótszabadság jár. Fogyatékos gyermekenként pedig a pótszabadság 2 munkanappal nő.

Az a szabály nem változott, hogy a gyermekek után járó pótszabadságot az esedékesség évében kell kiadni, azonban a szülői szabadságot a munkavállaló a gyermek hároméves koráig kiveheti. Az a szabály is változatlan, hogy a szabadság kiadását – az apasági szabadság kivételével – kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működést közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a munkáltató legfeljebb 60 nappal elhalaszthatja, de ezt írásban indokolni köteles és meg kell határozza a szabadság új javasolt időpontját is.

Szintén új szabály, hogy 2024. január 1-je után a munkaviszony megszüntetésekor vagy megszűnésekor már nem kell a munkáltatónak külön igazolást kiállítani az apasági és a szülői szabadság igénybevett napjairól. Mostantól a munkáltató egy ún. foglalkoztatási igazolást köteles kiállítani a kilépő munkavállaló részére, amely egyetlen nyomtatványba foglalja a korábbi, a kilépéskor kiadandó igazolásokat, így az apasági és a szülői szabadság felhasznált napjaira vonatkozó adatokat is. A foglalkoztatási igazolás kiállítható elektronikus formában, de a munkavállaló kérheti papír alapon is. A foglalkoztatási igazolást felmondás esetén az utolsó munkában töltött napon, egyéb esetben a munkaviszony megszűnését követő öt munkanapon belül köteles kiadni a munkáltató a munkavállaló részére.

dr. Szűcs László
dr. Zsédely Márta

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez, illetve dr. Szűcs László (e-mail: laszlo.szucs@pwc.com), dr. Zsédely Márta (e-mail: marta.zsedely@pwc.com) ügyvédekhez.

Megosztás