Tisztességtelen verseny – fogyasztóvédelem

A szerzőhármas tanulmánya áttekintést nyújt a Gazdasági Versenyhivatal fogyasztók tisztességtelen befolyásolásával kapcsolatos gyakorlatáról, vagyis a magyar versenytörvény III. fejezetének jogalkalmazási problémáiról az irányelv kontextusában. Firniksz Judit – Balogh Virág – Grimm Krisztina: Tisztességtelen verseny – fogyasztóvédelem (szerk. Vörös Imre); könyvrészlet MTA Állam-és Jogtudományi Intézet, Budapest, 2007.