A szerkezetátalakítási eljárás és a csődeljárás viszonya

A 2021. június 3-i közlönyszámban került kihirdetésre a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény (Szerkezetátalakítási Törvény), amellyel hazánkban is lezárultnak tekinthető az Európai Parlament és Tanács 2019/1023 Irányelvének (Szerkezetátalakítási Irányelv) magyar jogba történő implementációja. A szerkezetátalakítási eljárás alapvető célja egy olyan jogi eszköz bevezetése, amely rugalmas és kedvező megoldást…

Új megoldás az átmeneti fizetési nehézségekkel küzdő vállalkozások számára

2019-ben lépett hatályba az Európai Parlament és Tanács 2019/1023 Irányelve (Szerkezetátalakítási Irányelv), melyet 2021. júliusáig kell átültetniük a tagállamoknak nemzeti jogukba. A Szerkezetátalakítási Irányelv alapján a tagállamoknak egy olyan speciális eljárás jog kereteit kell megalkotniuk, amely valahol félúton helyezkedik el a tisztán szerződéses alapú restrukturálások és a formális fizetésképtelenségi eljárások között. A Szerkezetátalakítási irányelv elfogadását…