Átalakulóban az egyenlő bánásmód védelmének intézményrendszere

2021. január 1. napjával beolvadás útján megszűnik az Egyenlő Bánásmód Hatóság („EBH”), általános jogutódja az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala lesz. Ezentúl az EBH hatáskörébe tartozó és az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatos eljárásokban az alapvető jogok biztosa jár majd el. Év végi utolsó összefoglalónkban ismertetjük a változással kapcsolatos legfontosabb információkat. Az EBH megszűnésével az alapvető jogok…