Hogyan rendezhető az adótartozás a csődeljárásban?

A csődeljárás alapvető célja, hogy az adós cégeknek megoldást kínáljon fizetésképtelenségi helyzetük megoldására a hitelezőikkel való egyezségkötés útján. Ha az adott cégnél az adóhatóság adókülönbözetet állapított meg, szankciót alkalmazott, az adóhatóság számára is nyitva áll az út, hogy hitelezőként részt vegyen az egyeztetés folyamatában: így minden fél számára kölcsönösen előnyös megoldás születhet a tartozás rendezésére….

A szerkezetátalakítási eljárás és a csődeljárás viszonya

A 2021. június 3-i közlönyszámban került kihirdetésre a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény (Szerkezetátalakítási Törvény), amellyel hazánkban is lezárultnak tekinthető az Európai Parlament és Tanács 2019/1023 Irányelvének (Szerkezetátalakítási Irányelv) magyar jogba történő implementációja. A szerkezetátalakítási eljárás alapvető célja egy olyan jogi eszköz bevezetése, amely rugalmas és kedvező megoldást…