Munkaügyi iratok kezelése

A közelmúltban hatályba lépett GDPR salátatörvényként emlegetett jogszabály (2019. évi XXXIV. törvény) több mint 80 ágazati törvényt módosít az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében. Ezen módosítások a Munka Törvénykönyvét (Mt.) sem kerülték el, ugyanis rendelkezéseket tartalmaznak a munkaviszonnyal összefüggésben kezelt munkavállalói személyes adatok, illetve a bűnügyi személyes adatok kezelésére vonatkozóan. Az utóbbi rendelkezés nemcsak adatvédelmi, hanem gyakorlati és az Mt. személyi hatálya szempontjából is nóvumnak számít, ugyanis a jogalkotó a bűnügyi személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályt nemcsak a munkavállalókra, hanem az álláspályázatra jelentkezőkre is kiterjeszti, biztosítva ezzel az adott adatkör vonatkozásában az álláspályázatra jelentkezők és a munkavállalók érintett személyes adatainak egységes kezelését.

A munkavállalók adataira vonatkozóan azonban nem csak a GDPR salátatörvény vezetett be új szabályokat. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) ugyanis 2018-ban kiegészült egy újabb paragrafussal, amely meghatározza a nyugdíj-megállapítás szempontjából releváns munkaügyi iratok megőrzési idejét. A Tny. alapján nyilvántartásra kötelezett foglalkoztató „a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni”.

A Tny. fenti módosítása megszüntette azt a szabályozási hiányosságot, amely miatt a korábbi gyakorlatban a munkaügyi iratok megőrzési idejét jellemzően a levéltári törvénynek a maradandó értékű iratokra vonatkozó szabályából tartották levezethetőnek.

Fontos azonban figyelemmel lenni arra is, hogy a nyugdíj-megállapítás szempontjából releváns munkaügyi iratokat nemcsak a Tny. alapján, hanem egyéb alapon is kezelheti a foglalkoztató (pl. számvitel vagy adózás), így az ezen további jogszabályokban előírt megőrzési időket (is) figyelembe kell venni. Másrészt, a nyugdíj-megállapítás szempontjából releváns munkaügyi iratokban foglalt személyes adatok kezelésének nemcsak az ágazati jogszabályok előírásainak megfelelően, hanem a GDPR, illetve a hazai Infotv. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell megtörténnie.

dr. Márton Edina, LL.M., PhD (Saarbruecken) ügyvéd
a 2016-os Wolters Kluwer Jogászdíjjal kitüntetett munkajogi csapatának tagja
TechRelated
a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal technológiai jogi blogja

Megosztás