Módosulnak az akciós árak feltüntetésének szabályai

2022. május 28-ával módosul az árak feltüntetésére vonatkozó szabályozás. Cél a fogyasztók jobb tájékoztatása. A változás értelmében árcsökkentés bejelentésekor – azaz akció kihirdetésekor – a vállalkozásnak az akciós ár mellett meg kell jelölnie az adott termék meghatározott szempontrendszer szerinti korábbi árát is. Cikkünkben ismertetjük a lényeges változásokat.

2022. május 28-án módosulni fog a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet („Rendelet”). A változtatás az uniós jognak való megfelelés érdekében történt, módosításra került ugyanis az új szabályozás alapjául szolgáló 98/6/EK irányelv. A Bizottság ugyanis megállapította: az uniós fogyasztóvédelmi jog hatékonyságát veszélyezteti a tudatosságnak a kereskedők és fogyasztók körében tapasztalható hiánya.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény eddig is előírta, hogy az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni. A fogyasztóvédelmi hatóság gyakorlata szerint ez a kötelezettség azt is jelenti, hogy fel kell tüntetni az eredeti eladási árat, a kedvezmény mértékét továbbá szerepelnie kell a tájékoztatásban a fogyasztó által ténylegesen fizetendő végső árnak is.

Az Rendelet most új, egyértelmű normákat ad az árfeltüntetéssel kapcsolatosan.  Ha a vállalkozás akciót hirdet, úgy köteles megjelölni a korábbi, azaz az árcsökkentést megelőzően, meghatározott ideig alkalmazott árat is. Hogy mi minősül a termék „korábbi árának”, az a következők szerint határozható meg:

 

  • Főszabály szerint a „korábbi ár” a terméknek az akció meghirdetését megelőző, legalább harminc napos időszakban alkalmazott legalacsonyabb ára.
  • Ha a termék harminc napnál rövidebb ideje van forgalomban, a korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely időszak nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző tizenöt nap.
  • Abban az esetben, ha az árcsökkentés mértéke folyamatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, árcsökkentés nélküli ár.

Ezek a szabályok a Rendelet szerint nem vonatkoznak a romlandó, vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékekre.

Az új normák alkalmazására már sor került a Gazdasági Versenyhivatal („GVH”) egy idei, 2021. májusi határozatában. Ebben egy webshop vállalta, hogy alkalmazni fogja a Rendelet fenti szabályait annak ellenére, hogy azok  a GVH határozat meghozatalakor még nem voltak hatályosak. Vállalta továbbá, hogy az ármeghatározás szabályait az általános szerződési feltételek között rögzíteni fogja.

A részletes vállalások körében az szerepel, hogy bármely promócióban kínált árengedmény alkalmazásakor a korábbi árat fogja referenciaárként használni, és a korábbi árat az árcsökkentés valamennyi kommunikációjában fel fogja tüntetni, akként, hogy a korábbi ár áthúzott árként jelenik meg, a kedvezményes ár kerül kiemelésre. Feltüntetésre kerül továbbá a fogyasztónak biztosított kedvezmény mértéke is (%-ban vagy értékben kifejezve) is.  A korábbi ár a Rendelet szabályai szerint kerül meghatározásra.

Tekintettel arra, hogy a GVH álláspontja szerint az árpolitika kapcsán a vállalt intézkedések az megfelelnek a vállalattal szemben támasztott előírásoknak, a szabályok ilyen tartalmú értelmezése megfelel a jövőbeli hatósági gyakorlatnak.

Dr. Lebocz Noémi ügyvédjelölt (noemi.lebocz@pwc.com)

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez, illetve dr. Szűcs László (e-mail: laszlo.szucs@pwc.com) és dr. Straubinger Zsófia (e-mail: zsofia.straubinger@pwc.com) ügyvédekhez.

 

Megosztás