Milyen juttatás jár a koronavírus elleni oltás miatti távollétre?

Tavaly december vége óta folyamatosan zajlik a koronavírus elleni védőoltások beadása, az oltási terv alapján jelenleg a regisztrált legidősebb betegek és a 60 év alatti krónikus betegek oltása történik a kijelölt oltópontokon, illetve a háziorvosoknál, de hamarosan megindulhat az egyéb védett csoportok és a védett csoportokon kívüli személyek beoltása is. Az oltás beadása rendszerint előre megadott időpontban vagy idősávban történik, ami egybeeshet az oltásra jelentkező munkavállaló munkaidejével. Mi a teendő ilyenkor? Köteles-e a munkáltató elengedni a munkavállalót? Amennyiben igen, milyen juttatás jár a távollét idejére? Mai blogbejegyzésünkben ezeket a kérdéseket járjuk körül.

A munkavégzés alóli mentesülés eseteit a Munka Törvénykönyve 55.§-a szabályozza, de annak sincs akadálya, hogy a kollektív szerződés a mentesülés további eseteit meghatározza, vagy a munkáltató a törvényes vagy kollektív szabályokon túli esetekben is egyedileg engedélyezze a munkavállaló munkából való távolmaradását.

A hatályos munkajogi szabályok nem nevesítik a munkavégzés alóli mentesülés egyik lehetséges esetének a védőoltás miatti távollétet, és a koronavírus kapcsán hozott jogszabályok sem egészítették ki a munkajogi rendelkezéseket. A koronavírus elleni védőoltás nem minősül kötelező orvosi vizsgálatnak, mivel a védőoltás önkéntes, és az oltás beadásához szükséges idő társadalombiztosítási szempontból sem minősül keresőképtelenségi időszaknak, függetlenül attól, hogy a munkavállaló orvosi igazolást mutathat fel a távolléte igazolására.

Ebből következően a védőoltás beadásához fűződő munkavállalói érdek és a védőoltás beadásához szükséges időszak – amennyiben az csak munkaidőben lehetséges – olyan különös méltánylást érdemlő személyi körülménynek minősülnek, amely alapján a munkavállaló jogszerűen mentesülhet a munkavégzési kötelezettség alól, így erre az időtartamra nincs szükség sem szabadság igénybevételére, sem a munkáltató kifejezett hozzájárulására ahhoz, hogy védőoltás céljából a munkavállaló a munkaidejét megszakítsa vagy hamarabb befejezze. Ugyanakkor azzal is érdemes tisztában lenni, hogy bár a munkavállaló távolléte igazolt lesz, ilyen különös méltánylást érdemlő esetre a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló részére díjazás nem jár. Arra természetesen lehetőség van, hogy a távollét idejére a munkáltató a törvényes előírások ellenére díjazást fizessen, de ehhez egyedi megállapodásra van szükség. A díjazás ilyen esetben akár az adott időszakra jutó bérnél alacsonyabb összegben is meghatározható.

Ha a védőoltás beadásának időpontja a munkaidő megszakításával jár, a munkavállaló akkor jár el jóhiszeműen és tisztességesen, ha előre értesíti a munkáltatót a távollét okáról és tervezett időtartamáról, és – amennyiben a munkáltató kéri – utólag bemutatja az adott napon kiállított orvosi igazolást arról, hogy a munkavállaló az oltóponton megjelent. Adatvédelmi okokból nincs lehetőség az oltási igazolás lemásolására vagy bármilyen módon történő megőrzésére, továbbá semmilyen közvetlen vagy közvetett módon nem érheti hátrányos megkülönböztetés azt a munkavállalót, aki a védőoltás beadása miatt van távol.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez, illetve dr. Szűcs László (e-mail: laszlo.szucs@pwc.com), dr. Zsédely Márta (email: marta.zsedely@pwc.com) és dr. Molnár Melinda (e-mail: melinda.molnar@pwc.com) ügyvédekhez.

Megosztás