Megújult a kettős adóztatással kapcsolatos uniós vitarendezési mechanizmus

A kettős adóztatás következtében felmerülő viták rendezésére szolgálnak a nemzetközi egyezményekben szabályozott vitarendezési mechanizmusok, pl. kölcsönös egyeztetési eljárás (Mutual Agreement Procedure – MAP). Ezek léte ellenére azonban gyakori, hogy a részes államok között viták merülnek föl. E helyzetek rendezése érdekében 2017 októberében az Európai Tanács elfogadta az uniós adóügyi vitarendezési mechanizmusokról szóló 2017/1852/EU irányelvet. Az irányelv célja a kettős adóztatás elkerülésére irányuló egyezmények alkalmazásával kapcsolatos vitarendezési mechanizmus hatékonyságának javítása:

  • A vitarendezési eljárások tárgyi hatályának kiszélesítésével: az irányelv kiterjeszti a hatályát minden kettős adóztatást elkerülő egyezmény kapcsán felmerülő jogvitára (korábban a vitarendezés csak a transzferárazás és a telephelyekre allokált jövedelmek kapcsán volt elérhető).
  • Határidők rögzítésével: Az érintett panasza folytán a hatóságok egyeztetéseket folytatnak, melyek keretében meg kell próbálniuk megállapodásra jutni. Amennyiben az érintett tagállam a panaszt elutasítja, illetve az nem oldódott meg két éven belül, a tagállamoknak tanácsadó bizottságot vagy alternatív vitarendezési bizottságot kell létrehozniuk.

Ha a tagállamok e kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, az érintett személy az adott tagállam illetékes bíróságához fordulhat. Alapesetben azonban a tanácsadó bizottság vagy alternatív vitarendezési bizottság hat hónapon belül köteles megküldeni véleményét az érintett tagállamok részére, akiknek újabb hat hónap áll rendelkezésre, hogy megállapodjanak a vita rendezéséről. Ha nem jön létre megállapodás, a kapott vélemény kötelezővé válik.

Az irányelv tehát a tagállamokat kötelezi, hogy döntsenek a kettős adóztatás körében felmerülő vitákról, és amennyiben ezt bizonyos határidőn belül nem teszik meg, a bíróságoktól kérhető a jogvita eldöntése.

Az irányelv magyar jogrendbe való átültetése még nem történt meg (az erre nyitva álló határidő 2019. június 30.). Az Országgyűlés 2019. évi tavaszi ülésszakára vonatkozó törvényalkotási program szerint a törvényjavaslat benyújtására 2019 áprilisában, annak elfogadására 2019 májusában kerül sor, a vitarendezési mechanizmus pontos szabályai tehát hamarosan a hazai jogrendbe is átültetésre kerülnek.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez, illetve dr. Kelemen Dániel (e-mail: daniel.kelemen@pwc.com), dr. Szimler Gergő (e-mail: gergo.szimler@pwc.com) ügyvédekhez, vagy dr. Lontai Bence (e-mail: bence.lontai@pwc.com) ügyvédjelölthöz.

Megosztás