Létrejött a világ legnagyobb biztonságos adatáramlási térsége


Mostantól Japán is biztonságos zóna

Az Európai Bizottság a 2019. január 23-i döntésében megállapította, hogy Japán a személyes adatok megfelelő védelmi szintjét biztosítja. Ennek köszönhetően mostantól a személyes adatok ugyanazon feltételek mellett továbbíthatók Japánba, mintha az adattovábbításra az EU-n belül kerülne sor. Nem túlzás azt állítani, hogy ezzel létrejött a világ legnagyobb biztonságos adatáramlási térsége. A határozat elfogadása kiemelt fontosságú a vállalatcsoporton belüli adatáramlások szempontjából.

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli adattovábbítások

A GDPR részletesen szabályozza, hogy milyen feltételek mellett továbbíthatók az adatok harmadik országokba. Adatkezelőként ebben a lépcsőzetesen kialakított feltételrendszerben addig kell haladnunk, ameddig a megfelelő védelmi szintet el nem érjük.

Ezen szintek a következők:

1. Adattovábbítás az EU Bizottság megfelelőségi határozata alapján.

2. Megfelelőségi határozatot hiányában az adatkezelő vagy adatfeldolgozó csak abban az esetben továbbíthat személyes adatokat harmadik országba, ha a címzett adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújt az adatok kezelésével kapcsolatban. Ilyen megfelelő garanciák lehetnek például: a kötelező erejű vállalati szabályok alkalmazása, jóváhagyott magatartási kódexnek vagy jóváhagyott tanúsítási mechanizmusnak történő megfelelés.

3. A fentiek hiányában az adattovábbításra csak kivételes esetekben kerülhet sor. Így például akkor, ha az adatkezeléssel érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő esetleges kockázatokról, vagy ha az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges.

4. Ha az adattovábbítás nem az előző 3 pontban foglaltakon alapul, akkor a harmadik országba történő adattovábbítás csak további, szigorú előírások betartásával lehetséges, melynek részét képezi a felügyeleti hatósággal szemben fennálló, adattovábbításról való tájékoztatási kötelezettség is.

A megfelelőségi határozat jelentősége

A fent bemutatott lépcsőzetes rendszert szemlélve jól látható, hogy a megfelelőségi határozat jelentős könnyítést jelent az érintett szereplőknek, ideértve azokat az eseteket is, amikor egy Japánban található anya- vagy leányvállalat az adattovábbítás címzettje.

A határozatban foglaltak az elfogadás napjától alkalmazandók. A határozat felülvizsgálata két év múlva várható.

dr. Sebők Róbert, ügyvédjelölt
TechRelated
a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal technológiai jogi blogja

Megosztás