Legal Aspects of EU Energy Regulation – Hungary

Antall György – Kaderják Péter: Legal Aspects of EU Energy Regulation – Hungary
Legal Aspects of EU Energy Regulation, Oxford University Press, 2006.
könyvfejezet

Megosztás