Kriminalizáció a kartelljogban – Ki felel a végén?

“A kartelljog mára több mint száz országban a jogrend és ezáltal a társadalmi köztudat része. A növekvő publicitás valószínűleg a szigorodó következményekkel függ össze. A joggyakorlat iránya egyértelmű: világszerte terjed a drákói szigor az úgynevezett hardcore (mérlegelés nélkül jogsértőnek minősülő) kartellekkel szemben. E magatartások árát végső soron a fogyasztók fizetik meg, így a szigorodás látszólag indokolt.”

Firniksz Judit – Mezei Péter: Kriminalizáció a kartelljogban – Ki felel a
végén?
Világgazdaság 2011. január 11., 16. old.

Megosztás