Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez

Az új Pp. 2018. január 1-jén lép hatályba és jelentősen megváltoztatja a pereskedés eddigi rendszerét és gyakorlatát. Érdemes tehát megkezdeni a felkészülést a változásokra, hiszen két és fél hónap múlva már élesben alkalmazni kell az új eljárásjogi rendszert, amelynek elemeit az új Pp., az új közigazgatási perrendtartás, az új Be., az új Ákr., az új adóigazgatási rendtartás és az új adózás rendjéről szóló törvény alkotják majd.

December elején jelenik meg a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó hivatalos Új Pp-kommentárja, melynek szerkesztője Prof. dr. Wopera Zsuzsa, az új Pp. miniszteri biztosa, dr. Réti László és dr. Balog Balázs kollégáink pedig a „Határozatok” fejezet szerzői.
Irodánk ezzel is az új eljárásjogi rendszer megalapozott gyakorlati alkalmazását készíti elő.

Megosztás