Irodánk újabb ügye az Európai Unió Bírósága előtt

A Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban lévő adóperünkben – az ügyben eljáró peres csapatunk (Dr. Réti László, Dr. Klenanc Miklós, Dr. Baksa Márk Péter) indítványának helyt adva – a törvényszék felfüggesztette az eljárást és előzetes döntéshozatali kérelemmel fordult az Európai Unió Bíróságához. A hat előterjesztett kérdés alapvetően a következő témákat érinti:

– külföldi adózónak a külföldi jogi személy meghatalmazottjának a külföldi ügyvezetőjének tudattartalma betudható-e automatikusan az adózó tudattartalmának;
– az élelmiszerbiztonsági és -nyomonkövethetőségi szabályok relevanciája adóügyekben;
– elvárható-e az adózótól olyan körülmények ellenőrzése, melyeket az adóhatóság közel öt éves, számos kapcsolódó vizsgálatot tartalmazó ellenőrzése során is csak hatósági eszközökkel tudott feltárni, úgy, hogy vizsgálatának nem képezte korlátját az adózókat megillető titkok védelme.

Megosztás