Harmadik alkalommal került kihirdetésre a megújuló energiaforrásból származó villamosenergia-termelés támogatását célzó METÁR-tender

Immár harmadik alkalommal került kihirdetésre a megújuló energiaforrásból származó villamosenergia-termelés támogatását célzó METÁR-tender, amelyen a piaci szereplők 2021. július 31-ig pályázhatnak. A 2020. őszén lefolytatott tenderhez képest közel a felére esett a pályázatban kiosztható prémium támogatás összege, arányosan azzal változással, hogy a korábbiaktól eltérően legfeljebb 20 MW-os névleges teljesítőképességű erőműegységek részesülhetnek támogatásban, ezáltal a 20 MW és 50 MW közötti kapacitással tervezett erőműegységekkel immár nem lehet pályázni.

A korábban megszokott gyakorlat szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) két kategóriában hirdette meg a harmadik METÁR-tendert. A 0,3 – 1 MW közötti névleges teljesítőképességű erőművek kategóriájában évi 50 GWh villamosenergia-mennyiség nyerhet támogatást, a támogatási korlátként pedig 200 M forint került megállapításra.

Az 1 MW -ot meghaladó névleges teljesítőképességű erőművek esetén egészen 20 MW kapacitásig nyújtható be kérelem megújuló energiát hasznosító erőmű támogatására. Ebben a kategóriában mindösszesen évente 250 GWh megtermelt villamosenergia-mennyiségben és 250 M forintban határozta meg a felső határt az energiapolitikáért felelős miniszter.

A 2021. április 30-án meghirdetett tenderre 2021. július 1-és 2021. július 31-ig között nyújthatók be a pályázati ajánlatok a MEKH honlapján közzétett kiírás dokumentáció szerint, kizárólag elektronikus úton. Pályázni a korábbiakhoz hasonlóan olyan erőműegységekkel lehet, amelyek új beruházás révén létesülnek, vagy az eredeti beruházási érték 50%-át meghaladó költségű felújításon vagy fejlesztésen esnek. A nyertes pályázónak a kereskedelmi üzemet a támogatási jogosultságot megállapító határozat véglegessé válásától számított három éven belül kell megkezdenie.

A pályázati kiírás legfontosabb elemeit az energiapolitikáért felelős miniszter határozza meg a MEKH megkeresésére. Érdekességképpen elmondható, hogy a megújuló energiaforrásból származó villamos energia tender szabályaira vonatkozó 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 2021. március 6-án hatályos módosulása alapján az eljáró miniszternek lehetősége lett volna a tervezett telephely földrajzi elhelyezkedését, földhasználati jellegét, művelési ágát, minőségi osztályba sorolását, továbbá aranykorona értékét beemelni a pályázati feltételek közé, azonban a most meghirdetett pályázati dokumentáció szerint még nem történt meg. A fenti rendelkezés alkalmazása a jó minőségű, magas aranykorona értékű földek védelmét szolgálja majd a jövőben. Mindettől függően, már ez a pályázati kör is különösen érdekes lehetőség lehet nagyobb tetőfelülettel rendelkező ingatlanok (így gyárak és kereskedelmi raktárak) tulajdonosai számára, hogy saját megújuló villamosenergia-termelési beruházásokat valósítsanak meg.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez, illetve dr. Zalai Péter (e-mail: peter.zalai@pwc.com) ügyvédhez és dr. Bán Kristóf (email: kristof.b.ban@pwc.com) ügyvédjelölthöz.

Megosztás