Expressz ágazati vizsgálat és hajnali rajtaütések az építőiparban – kibővített eszköztárral léphet fel a GVH

A Kormány átmenetileg kibővítette a Gazdasági Versenyhivatal jogköreit ún. gyorsított ágazati vizsgálatok folytatására. A módosítások bár elsőre technikai jellegűnek tűnnek, azonban előrevetítik a GVH szigorú fellépésének lehetőségét, várhatóan az építőipari alapanyagok piacán.

Építőipari alapanyag

2021. július 9-ével a Kormány egy sor, az építőipart érintő intézkedést hozott. Köztük bevezette a stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelének korlátozására vonatkozó regisztrációs eljárást az itthoni ellátásbiztonság fenntartása érdekében. Ezen kívül egyes termékekre (különösen homokra, kavicsra és cementre) vonatkozóan kiegészítő bányajáradék került bevezetésre olyan esetekben, amikor az értékesítő a Kormány rendelete által tisztességtelennek minősített ármegállapítást alkalmaz. Végül a nevesítetten az építőipart érintő intézkedések mellett megalkották az ún. gyorsított ágazati vizsgálatok szabályait.

Az utóbbi rendelkezések értelmében a GVH gyorsított ágazati vizsgálatot folytathat le, amennyiben „valamely ágazat sajátosságai, egyedi jellemzőinek összessége vagy szerkezeti struktúrája alapján megalapozottan feltehető, hogy az ágazathoz tartozó valamely piacon a verseny torzul vagy korlátozódik, és ezen piaci problémák feltárása és kezelése érdekében sürgős beavatkozás indokolt”.

A GVH-nak a témával kapcsolatos sajtóközleménye alapján a jogintézmény bevezetésének célja az építőipari problémákkal szembeni fellépés. Az új, expressz eljárási rend  az ágazati problémák gyors feltárását szolgálja, melynek eredményeit a GVH legfeljebb három hónapon belül jelentésben foglalja össze.

A kibővített eszköztár leglényegesebb eszköze az ún. hajnali rajtaütések (helyszíni kutatások) széleskörű lehetővé tétele. Ennek engedélyezéséhez elég azt valószínűsítenie a versenyhatóságnak, hogy a bizonyítási eszköz az indítvány szerinti helyen észszerű megalapozottsággal fellelhető. Ez a feltétel az általános szabályokhoz képest rendkívül alacsony mércét állít a versenyhivatal elé, hiszen olyan esetekben is lehetővé teszi a hajnali rajtaütést, amikor más (kevésbé durva beavatkozást jelentő) vizsgálati cselekmény is eredményre vezethetne vagy akár a bizonyítási eszközt a vállalkozás önként is rendelkezésre bocsátaná. Ilyen esetekben eddig az általános szabályok szerint helyszíni vizsgálat nem volt engedélyezhető.

Az előzményekből arra lehet következtetni, hogy az építőiparban a Gazdasági Versenyhivatal részéről (a Kormány intézkedései mellett) gyors és kemény fellépés várható.

Ahhoz, hogy a versenyhatósági fellépés ne érje váratlanul a piaci szereplőket, elsősorban a következőket javasolt tenni:

  • Legyen felkészült! A helyszíni kutatásokra történő előzetes felkészülés része a munkatársak tájékoztatása és képzése, megfelelő eljárásrend bevezetése és a munkatársakkal történő ismertetése, valamint akár szimulációkkal történő megerősítése, továbbá jogi képviselet előzetes biztosítása az ilyen kutatások megfelelő kezelésére felkészült jogi képviselő meghatalmazása révén. Mindezek keretében biztosítandó, hogy a munkatársak (különösen a biztonsági szolgálat, recepciósok, valamint a jognyilatkozat tételére jogosult kollégák) tisztában legyenek a belső értesítési láncokkal, valamint az eljárási jogaikkal és kötelezettségeikkel.
  • Gondolkodjon előre! A megfelelésre törekvést nem késő elkezdeni, és egy esetleges eljárás esetén nagy eséllyel enyhítő tényezőként kerül figyelembe vételre. Hatékony eszköz lehet a versenyjogi megfelelőségi (compliance) program bevezetése még a versenyfelügyeleti eljárást megelőzően. A program, vagy egy önálló belső vizsgálat keretében feltárt esetleges jogsértések vonatkozásában a vállalkozásnak számos lehetősége nyílik a komolyabb szankciók elkerülésére, vagy az esetleges bírságok jelentős mérséklésére.
  • Észrevételezzen! Az ágazati vizsgálat eredményeiről készülő jelentés tüzetes áttekintése és észrevételezése révén is biztosíthatják a piaci szereplők a számukra fontos szempontok GVH általi figyelembe vételét. Az észrevételek előterjesztésére mindösszesen 8 nap fog rendelkezésre állni, így az erre történő előzetes felkészülés elengedhetetlen.

A fentiek nem minősülnek konkrét ügyben adott jogi tanácsnak. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon dr. Zalai Péter LL.M  (e-mail: peter.zalai@pwc.com) és dr. Baksa Márk Péter LL.M (e-mail: mark.baksa@pwc.com) ügyvédekhez.

Megosztás