Tisztességtelen verseny – fogyasztóvédelem

A szerzőhármas tanulmánya áttekintést nyújt a Gazdasági Versenyhivatal fogyasztók tisztességtelen befolyásolásával kapcsolatos gyakorlatáról, vagyis a magyar versenytörvény III. fejezetének jogalkalmazási problémáiról az irányelv kontextusában.

Firniksz Judit – Balogh Virág – Grimm Krisztina: Tisztességtelen verseny –
fogyasztóvédelem (szerk. Vörös Imre);
könyvrészlet
MTA Állam-és Jogtudományi Intézet, Budapest, 2007.

Megosztás