Divatos a távismertetés

Szigorú a hazai szabályozás a direkt marketingnél

A szigorodó pénzügyi körülmények és az új technológiák egyszerre hívják fel a figyelmet a gyógyszerek távismertetésében rejlő lehetőségekre. Nemzetközi példák azt mutatják, hogy a személyes látogatásoknak is hatékony eszköze lehet a “virtuális” ismertetés, illetve a hagyományos vagy elektronikus direkt marketing.

A gyógyszerek ismertetését speciális iparági szabályok határozzák meg, ezek logikája alapvetően a személyes ismertetésre épít. A távol lévők közötti, internet, telefon vagy levelezés útján történő ismertetésre vonatkozóan nincsenek speciális iparági normák. Az ismertetési tevékenységet felügyelő hatóság azonban egy 2010 elején adott tájékoztatásában nem zárkózott el az online ismertetés lehetőségétől.

A távismertetést végző személy ismertetőként történő hatósági bejelentése akkor szükséges, ha az orvos, gyógyszerész és az ismertető személy között “kétirányú interaktív kommunikáció”, vagy ha “egyirányú, ám meghatározott természetes személyhez köthető, illetve meghatározott természetes személytől származó információnyújtás” történik. A technikai kiszolgáló nem ismertető, míg a tartalom kialakításában szerepet játszó személy igen.

Az online ismertetésre is vonatkozik a címzetti kört érintő korlátozás: az ismertetés kizárólag a gyógyszer rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítésű személynek szólhat. Az online világban ennek úgy lehet eleget tenni, hogy a gyógyszerismertetést tartalmazó honlaphoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó használatához kötik, vagy az ismertetést tartalmazó e-mailt kizárólag az ilyen címzetti körnek juttatják el.

A virtuális eszközök használatakor figyelni kell arra, hogy az e-mailben vagy a postai levélben végzett ismertetés során a gyógyszerpromóció ágazati szabályai mellett az elektronikus hirdetésre, illetve a gazdasági reklámra vonatkozó jogszabályoknak is eleget kell tenni. Ha a gyógyszercég nemcsak a honlapján, hanem elektronikus levelezés vagy postai küldemények útján is tervez ismertetést, akkor a címzettek előzetes hozzájárulását kell kérni ahhoz, hogy elektronikus, illetve postai küldeményeket továbbítson számukra. A jogszabály a hozzájáruló nyilatkozat kötelező tartalmi elemeit, valamint az ezzel kapcsolatban kötelezően vezetendő nyilvántartás adatait is meghatározza.

A virtuális ismertetés bevezetését némiképp bonyolítja, hogy nem elegendő a fenti kettős szabályozásnak eleget tenni, figyelemmel kell lenni olyan előírásokra is, melyekkel a gyógyszeripari cégek a személyes látogatások során többnyire nem találkoznak. Így különösen fórum vagy más interaktív online megoldás üzemeltetése esetén kiemelkedően fontos annak a kérdésnek az eldöntése, hogy ki felel a felhasználó által közzétett tartalomért.

A orvosok, gyógyszerészek ismereteinek frissen tartásához persze önmagában nem elég egy jól felépített, szakmai információkat tartalmazó honlap. A portál rendszeres látogatása ösztönözhető például online konzultációs lehetőséggel kiegészülő e-tananyag közzétételével, online konferenciák tartásával, hírekről, eseményekről szóló tájékoztatással. Az érdeklődés fenntartható okostelefon-alkalmazások vagy az interneten megjelenő publikációk letöltésének a lehetőségével is. A letöltésekre mint ingyenes juttatásokra azonban irányadók az ismertetéshez kapcsolódó ajándékozásra vonatkozó korlátozások.

Az interaktív kommunikációs lehetőség egyéb célokra is kiválóan alkalmas: a közösségteremtésre, klubok, vitafórumok létrehozására, de nem kizárt az egészségügyi tevékenységgel közvetlenül össze nem függő motivációs eszközök – például játékok – alkalmazása sem.

Az online felület fontos hozadéka, hogy – természetesen a megfelelő jogszabályi előírások betartása mellett – az azzal kapcsolatban megszerzett látogatottsági vagy egyéb online aktivitási adatok felhasználhatók a szolgáltatás hatékonyságának növelésére vagy piackutatási célokra is.

A szerzők ügyvédek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda gyógyszeripari szakértői

Dékány Csilla – Maklári-Papp Judit

Project Code: krisztina.lovasz@hu.pwclegal.com
Publication: Világgazdaság
Provider: Zöld Újság Zrt. -Világgazdaság

July 7, 2011

Megosztás