Dr. Réti László Deák Ferenc-díjban részesült

A Deák Ferenc-díj Testület az ügyvédi hivatásrendből 2022-ben irodánk névadóját, dr. Réti László kollégánkat részesítette Deák Ferenc-díjban. Gratulálunk kollégánknak a kiemelkedő jogászi teljesítményért járó díjhoz!

A Deák Ferenc-díjat az Alkotmánybíróság elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a Legfőbb Ügyész, a Magyar Jogászegylet elnöke, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke, a Magyar Közigazgatási Kar elnöke, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának elnöke 2003-ban közösen alapították azzal a céllal, hogy minden évben kitüntessék azon szakembereket, akik életútjuk alapján kiemelkedő jogászként a deáki hagyományok méltó utódai. A  Deák Ferenc Díjasok névsora a cikk alján tekinthető meg. Az elismerést a kitüntetettnek dr. Havasi Dezső, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese adta át.

Réti László a Réti Várszegi és társai ügyvédi iroda tagja és alapítója. Summa cum laude végzett az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán 1982-ben. 40 évvel ezelőtt lett ügyvédjelölt, majd ügyvéd, az akkori 3. Számú Ügyvédi Munkaközösségben. 1987 óta dolgozott együtt Antall Györggyel, együtt építették fel a mai irodát, amit 60 éves koráig vezetett. Az iroda elsősorban a gazdasági jog területén tevékenykedett és ennek megfelelően külföldi ügyvédi irodákkal és nemzetközi hálózatokkal is társult. Réti László praxisa a gazdasági jogi területen túlterjed, elismert képviselője a közigazgatási, köztestületi  jognak, és pénzmosás elleni gyakorlatoknak.

2006-ban a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökének választották, mely tisztségben kétszer újraválasztották. 12 elnöki éve alatt született meg és feljlődött folyamatosan az interoperábilis ügyvédi nyilvántartás, az új típusú jelöltoktatás és továbbképzés, az ingyenes elektronikus jogi adatbázis (Jogkódex) szolgáltatás, a heti hírlevél, az elektronikus kamarai hatósági ügyintézés, a kétszer megújult honlap, és számos más kamarai szolgáltatás. 

Betöltötte a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettesi tisztét is, jelenleg a Törvényelőkészítő és Elvi Bizottság elnöke. 

A Magyar Jogász Egylet Elnökségi tagja volt hosszú időn keresztül és 2018-ban az MJE főtitkárává választották. E minőségében elévülhetetlen érdemeket szerzett az akkreditált továbbképzési céloknak is megfelelő konferenciák, képzések, előadások, szervezésében, illetve ezek és a szervezeti működés informatikai hátterének megteremtésében.

Folyóiratokban és időszaki kiadványokban rendszeresen publikál, érdeklődési területe tudományos munkája kiterjed a hazai és nemzetközi jogtörténetre de művészettörténeti és történelmi tárgykörökre is.

Számos kitüntetésben, díjban részesült. Szakmai céljainak megvalósításakor és sikereinek az elérésében mindig számíthatott kollégáira, munkatársaira, támogató, türelmes feleségére, dr. Kulcsár Líviára, 3 saját és egy nevelt gyermekükre.

(A képen Kulcsár Lívia, Réti László, Villám-Pethő Judit, az MJE titkára és Havasi Dezső, a Magyar  Ügyvédi Kamara elnökhelyettese. Fotó: Várszegi Zoltán.)

 

Díjazottak listája 2022-ig:

DÍJAZOTT HIVATÁSREND ÉV
Dr. Fekete Ildikó Kúria 2022
Dr. Horváth Szilárd Sándor Legfőbb Ügyészség 2022
Dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna Magyar Kormánytisztviselői kar 2022
Dr. Ujj József Közjegyzői kar 2022
Dr. Réti László Ügyvédi kar 2022
Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária MTA 2022
Dr. iur. DDr. h.c. Hamza Gábor Akadémia 2021
néhai dr. Balsai István Alkotmánybíróság 2021
Dr. Kiss László Jegyzők Országos Szövetsége 2021
Dr. Parti Tamás Közjegyzői kar 2021
Dr. Keresztes Imre Ügyészség 2021
Dr. Tóth László Ügyvédi kar 2021
Dr. Nagy Marianna Akadémia 2020
Dr. Vezekényi Ursula Bíróság 2020
Dr. Szabó László Közjegyzői kar 2020
Dr. Felkai László Magyar Kormánytisztviselői kar 2020
Dr. Varga Árpád Ügyészség 2020
Dr. Kadlót Erzsébet Ügyvédi kar 2020
Dr. Bócz Endre Akadémia 2019
Dr. Stumpf István Alkotmánybíróság 2019
Dr. Éliás Tünde Közigazgatási társaság 2019
Dr. Csillag Attila Közjegyzői kar 2019
Dr. Sinku Pál Ügyészség 2019
Dr. Havasi Dezső Ügyvédi kar 2019
Dr. Lévay Miklós Akadémia 2018
Dr. Tallián Blanka Bíróság 2018
Dr. Bálint József Miklós Közigazgatási társaság 2018
Dr. Szili Zoltán Közjegyzői kar 2018
Dr. Barta Márton Ügyészség 2018
Dr. Probstner Ilona Ügyvédi kar 2018
Dr. Vékás Lajos Akadémia 2017
Dr. Lenkovics Barnabás Alkotmánybíróság 2017
Dr. Kiss Pál Közigazgatási társaság 2017
Dr. Mándoki István Közjegyzői kar 2017
Dr. Belovics Ervin Ügyészség 2017
Dr. Csomós Tamás Ügyvédi kar 2017
Dr. Korinek László Akadémia 2016
Dr. Katona Sándor Bíróság 2016
Dr. Vincze Ferenc Közigazgatási társaság 2016
Dr. Petraskó István Közjegyzői kar 2016
Dr. Láng László Ügyészség 2016
Dr. Fekete Tamás Ügyvédi kar 2016
Dr. Földi András Akadémia 2015
Dr. Paczolay Péter Alkotmánybíróság 2015
Dr. Zongor Gábor Közigazgatási társaság 2015
Dr. Gálné dr. Komonczy Viktória Közjegyzői kar 2015
Dr. Györgyi Kálmán Ügyészség 2015
Dr. Nőt László Ügyvédi kar 2015
Dr. Máthé Gábor Akadémia 2014
Dr. Kazay László Bíróság 2014
Dr. Gyergyák Ferenc Közigazgatási társaság 2014
Dr. Molnár Balázs Közjegyzői kar 2014
Dr. Kaszapné Szolnoki Erzsébet Ügyészség 2014
Dr. Szecskay András Ügyvédi kar 2014
Dr. Dezső Márta Akadémia 2013
Dr. Zlinszky János Alkotmánybíróság 2013
Dr. Kéki Zoltán Közigazgatási társaság 2013
Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Közjegyzői kar 2013
Dr. Pásztor János Ügyészség 2013
Dr. Szűcs Andrea Ügyvédi kar 2013
Dr. Lamm Vanda Akadémia 2012
Dr. Buzinkay Zoltán Bíróság 2012
Dr. Vörös Tamás Közigazgatási társaság 2012
Dr. Várkonyi Vera Közjegyzői kar 2012
Dr. Szabó Csaba Ügyészség 2012
Dr. Kovács Kázmér Ügyvédi kar 2012
Dr. Vavró István Akadémia 2011
Dr. Lábady Tamás Alkotmánybíróság 2011
Dr. Verebélyi Imre Közigazgatási társaság 2011
Dr. Kapási Olga Közjegyzői kar 2011
Dr. Horváth László Ügyészség 2011
Dr. Kiss Daisy Ügyvédi kar 2011
Dr. Ádám Antal Akadémia 2010
Dr. Horváth Ibolya Bíróság 2010
Dr. Szabó Lajos Közigazgatási társaság 2010
Dr. Rokolya Gábor Közjegyzői kar 2010
Dr. Fábián János Ügyészség 2010
Dr. Láng Péter Ügyvédi kar 2010
Dr. Harmathy Attila Akadémia 2009
Dr. Bihari Mihály Alkotmánybíróság 2009
Dr. Fürcht Pál Közigazgatási társaság 2009
Dr. Bartha Béláné Farkas Margit Közjegyzői kar 2009
Dr. Szeder Gyula Ügyészség 2009
Dr. Dornbach Alajos Ügyvédi kar 2009
Dr. Kónya Imre Ügyvédi kar 2009
Dr. Wiener A. Imre Akadémia 2008
Dr. Fekete Zsuzsanna Bíróság 2008
Dr. Petrik János Közigazgatási társaság 2008
Dr. Győrpál Árpád Közjegyzői kar 2008
Dr. Beck Károly Ügyészség 2008
Dr. Fekete László Ügyvédi kar 2008
Dr. Herczegh Géza Gábor Akadémia 2007
Dr. Holló András Alkotmánybíróság 2007
Dr. Ivancsics Imre Közigazgatási társaság 2007
Dr. Knolmár Mihály Közjegyzői kar 2007
Dr. Nyiri Sándor Ügyészség 2007
Dr. Bárándy György Ügyvédi kar 2007
Dr. Weiss Emília Akadémia 2006
Dr. Gabányi Józsefné Bíróság 2006
Dr. Estefán Géza Közigazgatási társaság 2006
Dr. Bathó Gábor Közjegyzői kar 2006
Dr. Kovács Tamás Ügyészség 2006
Dr. Horváth Jenő Ügyvédi kar 2006
Dr. Nagy Tibor Akadémia 2005
Dr. Kukorelli István Alkotmánybíróság 2005
Dr. Völgyesi László Közigazgatási társaság 2005
Dr. Bókai Judit Közjegyzői kar 2005
Dr. Papp László Ügyészség 2005
Dr. Bálint Ákos Ügyvédi kar 2005
Dr. Szabó András Akadémia 2004
Dr. Rakvács József Bíróság 2004
Dr. Lúczi József Közigazgatási társaság 2004
Dr. Anka Tibor Közjegyzői kar 2004
Dr. Panyi Béla Ügyészség 2004
Dr. Schirilla György Ügyvédi kar 2004
Dr. Király Tibor Akadémia 2003
Dr. Németh János Alkotmánybíróság 2003
Dr. Németh Jenő Közigazgatási társaság 2003
Dr. Vókó György Ügyészség 2003
Dr. Takáts Ádám Ügyvédi kar 2003

 

Megosztás