A szerkezetátalakítási eljárás és a csődeljárás viszonya

A 2021. június 3-i közlönyszámban került kihirdetésre a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény (Szerkezetátalakítási Törvény), amellyel hazánkban is lezárultnak tekinthető az Európai Parlament és Tanács 2019/1023 Irányelvének (Szerkezetátalakítási Irányelv) magyar jogba történő implementációja. A szerkezetátalakítási eljárás alapvető célja egy olyan jogi eszköz bevezetése, amely rugalmas és kedvező megoldást…

A szerkezetátalakítási eljárás bevezetésének egyes kérdései: a német minta

Ahogy egyre közeledik az Európai Parlament és Tanács 2019/1023 Irányelve (Szerkezetátalakítási Irányelv) által meghatározott határidő, melyen belül a tagállamoknak implementálniuk kell a Szerkezetátalakítási Irányelv szabályait nemzeti jogukba, úgy tavasszal hazánkban is felgyorsultak a kapcsolódó jogalkotási folyamatok. Kezdődött mindez a veszélyhelyzeti jogalkotás keretében elfogadott a vállalkozások reorganizációjáról szóló 179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelettel (Reorganizációs Rendelet), mely…

Harmadik alkalommal került kihirdetésre a megújuló energiaforrásból származó villamosenergia-termelés támogatását célzó METÁR-tender

Immár harmadik alkalommal került kihirdetésre a megújuló energiaforrásból származó villamosenergia-termelés támogatását célzó METÁR-tender, amelyen a piaci szereplők 2021. július 31-ig pályázhatnak. A 2020. őszén lefolytatott tenderhez képest közel a felére esett a pályázatban kiosztható prémium támogatás összege, arányosan azzal változással, hogy a korábbiaktól eltérően legfeljebb 20 MW-os névleges teljesítőképességű erőműegységek részesülhetnek támogatásban, ezáltal a 20…

Együttes cégjegyzésre jogosultak adhatnak-e meghatalmazást egy aláírónak?

1/2021. PJE: Az együttes aláírási jog átruházása és a meghatalmazás elhatárolása hitelintézetek körében A Kúria nemrégiben megjelent 1/2021. PJE határozata nyilvánvalóvá tette, hogy nemcsak az együttes aláírási jog átruházása jelenthet megoldást az igazgatósági tagok tehermentesítésére, hanem egy második esetkör: a meghatalmazás adása is. Ebben az esetben az együttes aláírási jogosultak egymásnak, vagy egy harmadik személynek…