Mikor köteles a Kúria az Európai Unió Bíróságához fordulni? Fontos üzenettel bíró döntést hozott az Európai Unió Bírósága

Az Európai Unió Bírósága (EUB) egy fontos üzenettel bíró döntést hozott a tagállami bíróságok előzetes döntéshozatalra utalásra vonatkozó kötelezettsége terjedelmével kapcsolatban. A C-561/19. sz. ügyben az olasz legfelsőbb bíróság annak a tisztázását kérte, hogy kötelező-e előzetes döntéshozatal iránti kérelem EUB elé terjesztése olyan esetekben, amelyekben kétség merül fel az uniós jog helyes alkalmazásával kapcsolatban. Az…

Marad a kúriai szigor: meddig terjeszthetők elő új bizonyítékok a közigazgatási perben?

A Kúria újabb döntésében erősítette meg a bizonyítékok közigazgatási perben való előterjesztésének határidejét. Az ítélet kimondta, hogy a feleknek már a közigazgatási eljárás során meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy a tényállás tisztázásra kerüljön, új bizonyítékok a közigazgatási perben ugyanis már csak korlátozottan terjeszthetők elő. Összefoglalónkban ismertetjük a Kúria lényeges megállapításait. Az ügy tényállása…

Peres percek – Az eljárási szabályok változásának hatása az adóperekre

Az új szabályok miatt alapjaiban változott meg az a szemlélet, miszerint az adóhatósági eljárással az adózó és adótanácsadója foglalkoznak a másodfokú határozat megérkezéséig, a jogi képviselő pedig ezután átveszi az ügy további intézését a bíróság előtt. Az adóperek nehézségeiről és a jogi érvelés változásairól dr. Balog Balázs és dr. Bán Kristóf szakértőink adnak tájékoztatást.  

Újabb támpontot adott az Európai Unió Bíróság az adójogi szankciók megfelelőségének vizsgálatához

Az Európai Unió Bírósága („EuB” vagy „Bíróság”) újabb döntést hozott az adóhatóságok által alkalmazható szankciók megfelelőségével kapcsolatban. A C-935/19. számú, Grupa Warzywna-ügyben hozott ítéletében a Bíróság hangsúlyozza: a vonatkozó nemzeti szabályokat olyan módon kell kialakítani, hogy azok lehetővé tegyék az adóhatóság számára a szankció összegének az ügy körülményeihez való igazítását. Az ügy tényállásának kiindulópontját a…

Peres percek – Határon átnyúló végrehajtás

Mit tehetünk olyan esetben, ha megnyerünk egy magyar bíróság előtti polgári pert, de a végrehajtást egy másik EU-n belüli országban célszerűbb megindítani? Lebocz Noémi és Szimler Gergő szakértőink összefoglalják a lehetőségeket a határokon átnyúló ügyekre vonatkozóan.  

A jogerő elvének az Európai Unió Bírósága általi értelmezése

Az Európai Unió Bírósága („EuB” vagy „Bíróság”) több döntésében is foglalkozott azzal a helyzettel, amikor egy tagállami bíróság (vagy hatóság) olyan, már kötőerővel rendelkező döntését kellene követni a nemzeti jogban, ami összeegyeztethetetlen az uniós szabályokkal.  Cikkünkben arra keressük a választ, hogy áttörhető-e a jogerő elve a nemzeti jog és az uniós szabályok összhangjának helyreállítása érdekében,…

Kivetéses adónemek esetén is lehet elévülési időn belül hivatkozni az önkormányzati rendeletek jogszabályellenességére?

A Kúria eseti döntésében egyértelművé tette, hogy a kivetéses adónemek esetén is lehet elévülési időn belül hivatkozni az adót megállapító önkormányzati rendeletek jogszabály ellenességére. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény („Régi Art.”) egy összekötő szabály alkalmazásával tette lehetővé, hogy az önellenőrzés intézményét ne csak az önadózásos (pl. helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó), hanem…

Hogyan (ne) pereskedjünk a jövőben? – Perelkerülés és digitális perek az ügyvédi és közjegyzői gyakorlatban

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal „Hogyan (ne) pereskedjünk a jövőben? – Perelkerülés és digitális perek az ügyvédi és közjegyzői gyakorlatban” című szakmai eseményére. Program Köszöntő | Dr. Horváth Dóra | ügyvéd, irodai tag, PwC Legal Perek előkészítése és elkerülése az ügyvédi gyakorlatban – Egy rossz megállapodás is jobb, mint…

Ideiglenes intézkedések a polgári perben

Mi az ideiglenes intézkedés szerepe a polgári perben? Mit lehet tenni, amennyiben olyan súlyos jogsérelem fenyeget, amelynek elhárítása nem várhat a polgári per befejezéséig? Szakértőink, dr. Baksa Dóra Éva LL.M. MLB. és dr. János Faragó járják körül a témát.    

Új megoldás az átmeneti fizetési nehézségekkel küzdő vállalkozások számára

2019-ben lépett hatályba az Európai Parlament és Tanács 2019/1023 Irányelve (Szerkezetátalakítási Irányelv), melyet 2021. júliusáig kell átültetniük a tagállamoknak nemzeti jogukba. A Szerkezetátalakítási Irányelv alapján a tagállamoknak egy olyan speciális eljárás jog kereteit kell megalkotniuk, amely valahol félúton helyezkedik el a tisztán szerződéses alapú restrukturálások és a formális fizetésképtelenségi eljárások között. A Szerkezetátalakítási irányelv elfogadását…