Peres percek – Az eljárási szabályok változásának hatása az adóperekre

Az új szabályok miatt alapjaiban változott meg az a szemlélet, miszerint az adóhatósági eljárással az adózó és adótanácsadója foglalkoznak a másodfokú határozat megérkezéséig, a jogi képviselő pedig ezután átveszi az ügy további intézését a bíróság előtt. Az adóperek nehézségeiről és a jogi érvelés változásairól dr. Balog Balázs és dr. Bán Kristóf szakértőink adnak tájékoztatást.  

Újabb támpontot adott az Európai Unió Bíróság az adójogi szankciók megfelelőségének vizsgálatához

Az Európai Unió Bírósága („EuB” vagy „Bíróság”) újabb döntést hozott az adóhatóságok által alkalmazható szankciók megfelelőségével kapcsolatban. A C-935/19. számú, Grupa Warzywna-ügyben hozott ítéletében a Bíróság hangsúlyozza: a vonatkozó nemzeti szabályokat olyan módon kell kialakítani, hogy azok lehetővé tegyék az adóhatóság számára a szankció összegének az ügy körülményeihez való igazítását. Az ügy tényállásának kiindulópontját a…

Peres percek – Határon átnyúló végrehajtás

Mit tehetünk olyan esetben, ha megnyerünk egy magyar bíróság előtti polgári pert, de a végrehajtást egy másik EU-n belüli országban célszerűbb megindítani? Lebocz Noémi és Szimler Gergő szakértőink összefoglalják a lehetőségeket a határokon átnyúló ügyekre vonatkozóan.  

A jogerő elvének az Európai Unió Bírósága általi értelmezése

Az Európai Unió Bírósága („EuB” vagy „Bíróság”) több döntésében is foglalkozott azzal a helyzettel, amikor egy tagállami bíróság (vagy hatóság) olyan, már kötőerővel rendelkező döntését kellene követni a nemzeti jogban, ami összeegyeztethetetlen az uniós szabályokkal.  Cikkünkben arra keressük a választ, hogy áttörhető-e a jogerő elve a nemzeti jog és az uniós szabályok összhangjának helyreállítása érdekében,…

Kivetéses adónemek esetén is lehet elévülési időn belül hivatkozni az önkormányzati rendeletek jogszabályellenességére?

A Kúria eseti döntésében egyértelművé tette, hogy a kivetéses adónemek esetén is lehet elévülési időn belül hivatkozni az adót megállapító önkormányzati rendeletek jogszabály ellenességére. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény („Régi Art.”) egy összekötő szabály alkalmazásával tette lehetővé, hogy az önellenőrzés intézményét ne csak az önadózásos (pl. helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó), hanem…

Hogyan (ne) pereskedjünk a jövőben? – Perelkerülés és digitális perek az ügyvédi és közjegyzői gyakorlatban

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal „Hogyan (ne) pereskedjünk a jövőben? – Perelkerülés és digitális perek az ügyvédi és közjegyzői gyakorlatban” című szakmai eseményére. Program Köszöntő | Dr. Horváth Dóra | ügyvéd, irodai tag, PwC Legal Perek előkészítése és elkerülése az ügyvédi gyakorlatban – Egy rossz megállapodás is jobb, mint…

Ideiglenes intézkedések a polgári perben

Mi az ideiglenes intézkedés szerepe a polgári perben? Mit lehet tenni, amennyiben olyan súlyos jogsérelem fenyeget, amelynek elhárítása nem várhat a polgári per befejezéséig? Szakértőink, dr. Baksa Dóra Éva LL.M. MLB. és dr. János Faragó járják körül a témát.    

Új megoldás az átmeneti fizetési nehézségekkel küzdő vállalkozások számára

2019-ben lépett hatályba az Európai Parlament és Tanács 2019/1023 Irányelve (Szerkezetátalakítási Irányelv), melyet 2021. júliusáig kell átültetniük a tagállamoknak nemzeti jogukba. A Szerkezetátalakítási Irányelv alapján a tagállamoknak egy olyan speciális eljárás jog kereteit kell megalkotniuk, amely valahol félúton helyezkedik el a tisztán szerződéses alapú restrukturálások és a formális fizetésképtelenségi eljárások között. A Szerkezetátalakítási irányelv elfogadását…

Nem mentesül az adózó az adófizetés és a bírság alól, ha az adóhatóság vezeti tévútra

A hatóságok gyakorlatában gyakran fordul elő, hogy az általuk alkalmazott jogszabályok értelmezésével és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos állásfoglalásokat tesznek közzé. A legtöbb esetben ezek a nagy nyilvánosság számára elérhető hatósági állásfoglalások vagy tájékoztatások kifejezetten tartalmazzák, hogy nem bírnak kötelező erővel. Mégis, tényként szögezhető le, hogy a jogszabályok alkalmazására, illetve azok betartásának ellenőrzésére és betartatására feljogosított, közhatalommal…