Bérleti díj és vis maior – új bírósági döntés született

Nem jár bérleti díj arra az időszakra, amíg a bérlő a koronavírus-járvány és annak megfékezésére tett kormányzati intézkedések miatt a bérleményt zárva tartotta.

A Fővárosi Ítélőtábla egy nemrég hozott döntése értelmében a koronavírus-járvány és annak megfékezésére tett kormányzati intézkedések kívül esnek mind a bérbeadó, mind a bérlő érdekkörén. A Fővárosi Ítélőtábla kimondta azt is, hogy ebben az összefüggésben a koronavírus-járvány vis maior helyzetnek minősül. 

A felek közötti jogvita  a 2020. március 28-tól 2022. május 17-ig hatályban lévő kormányzati intézkedések bérleti jogviszonyra vonatkozó hatásának megítélése kapcsán alakult ki. Ebben az időszakban a bérlő által a bérleményben üzemeltetett cipőbolt potenciális vevői kizárólag a 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben (“Kormányrendelet”) meghatározott indokokkal hagyhatták el a lakásaikat. Az indokok közé nem tartozott az említett üzlet látogatása. Az Ítélőtábla meglátása szerint a bérlemény a koronavírus-járvány és a Kormányrendelet által elrendelt korlátozások következtében a szerződésszerű használatra alkalmatlanná vált, ennek kockázatát pedig a bérlő nem köteles viselni. Mivel a bérlemény használatát kizáró korlátozás kívül esik a bérlő érdekkörén, ezáltal a Ptk. 6:336. § (2) bekezdése alapján erre az időszakra bérleti díjat nem köteles fizetni.

Több korábbi blogbejegyzésünkben foglalkoztunk azzal a kérdéskörrel, hogy milyen hatást gyakorol a koronavírus-járvány, a háború és az annak következtében bevezetett szankciók a szerződések teljesítésére. A bírói gyakorlat kialakulása még folyamatban van, Azonban a fenti döntés alapján úgy tűnik, hogy a bíróságok nyitottnak mutatkoznak a járvány, vagy a háború és a szankciók vis maior-rá minősítésére. 

dr. Bán Kristóf (kristof.b.ban@pwc.com)  ügyvédjelölt

Sajtóközlemény

Kapcsolódó cikkek: trademagazin.hu, napi.hu, adozona.hu, profitline.hu, piacesprofit.hu, vg.hu

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez, illetve dr. Kelemen Dániel (e-mail: daniel.kelemen@pwc.com) és   dr. Faragó János  (e-mail: janos.farago@pwc.com) ügyvédekhez.

 

 

 

 

Megosztás