Az online sportfogadás magyar szabályozásának újragondolása

A Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium nemrég megjelent törvénytervezete értelmében az online sportfogadás-szervezés jelenlegi szabályozása nagymértékben átalakul. Az új szabályozás lehetőséget teremt arra, hogy a gazdasági szféra szereplői is belépjenek a magyar távszerencsejáték-szervezők körébe. Bár a tervezet elfogadásától még hosszú az út a szabályok kitűzött 2023. január 1-i hatályba lépéséig, illetve a szabályokat nagymértékben befolyásolhatják a módosítócsomag technikaibb jellegű, eddig ismeretlen, részletszabályokat tartalmazó végrehajtási rendeletei, cikkünkben összefoglaljuk a jelenlegi szabályozási környezetet, valamint kitekintünk a módosítócsomag lehetséges jövőbeli hatásaira is.

2013-ban került sor a szerencsejáték iparág megreformálására Magyarországon. Ekkor hazánk a szerencsejáték-szervezésre vonatkozóan szigorú felügyeleti rezsimet állított fel, ahol bizonyos kivételektől eltekintve a szerencsejáték-szervezési tevékenységet állami monopóliumnak minősítette. A távszerencsejáték vonatkozásában ez annyit jelent, hogy távszerencsejáték szervezését Magyarországon kizárólag a 100%-ban a magyar állam tulajdonában álló Szerencsejáték Zrt.; lóversenyfogadás esetén pedig kizárólag a 100%-ban a magyar állam tulajdonában álló Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. végezheti.

Törvényi definíciója alapján a távszerencsejáték az olyan fogadás, amelyet kizárólag hírközlő eszköz és rendszer útján szerveznek. A gyakorlatban távszerencsejáték alatt az online szerencsejátékot értjük, amelynek két legjelentősebb területe az online sportfogadás és az online kaszinójátékok. A digitalizáció évszázadában nem meglepő a tendencia, miszerint az iparági bevételekből egyre jelentősebb szeletet képvisel e két említett terület. Az iparág dinamikus növekedésével egyre több az új belépő, akik a nyereség reményében kínálják szolgáltatásaikat. A szolgáltatások nyújtása azonban nem kíván különösebb fizikai jelenlétet a szolgáltató részéről a célországban, a szerverpark a világon tulajdonképpen bárhol telepíthető. Így kézenfekvő, hogy a szolgáltatók a világ összes országának felhasználóit megcélozzák. Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 49. és 56. cikke szerinti letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság szerint ezzel nincs is gond, hiszen az idézett szabadságok arra hivatottak, hogy – legalábbis unión belül – lehetővé tegyék, hogy valamely tagállamban székhellyel rendelkező szolgáltató (esetünkben online sportfogadás-szervező), más tagállamba is nyújthasson szolgáltatást akár fióktelepén keresztül, akár határon átnyúló szolgáltatás keretében.

A probléma az azonban, hogy a távszerencsejáték – és így az online sportfogadás – közösségi szabályozása kizárólag a fent említett szabadságjogokon alapul, viszont nem létezik rendeleti szabályozás, mely részletesebb szabályait a tagállamoknak közvetlenül kellene alkalmazniuk, vagy akár irányelvi szabályozás, mely legalább iránymutatásul szolgálna a nemzeti szabályrendszer kialakítása során. A vonatkozó uniós jogi aktusok hiányában az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata határozta meg az utóbbi években a távszerencsejáték-szervezés fejlődésének irányát.

Ezt az irányt követi az új törvénytervezettel bevezetendő megreformált szabályozás. A törvénytervezetből kiderül, hogy a fentebb bemutatott rezsim helyett egy liberalizált szabályozás kerül bevezetésre, ahol a Szerencsejáték Zrt. és a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. mellett magánpiaci szereplők is szerezhetnek Magyarországon engedélyt távszerencsejáték-szervezési tevékenység folytatására. A tervezet szerint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH), újonnan felállított felügyeleti szerv elnöke kap felhatalmazást a részletszabályok rendeleti meghatározására. Így többek között az SZTFH elnöke szabja majd meg rendeletében a távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezésének engedélyezésével, ellenőrzésével, a szervezés személyi, tárgyi-műszaki és gazdasági feltételeivel és lebonyolításával, így a távszerencsejáték szervezés engedélyezéséhez szükséges alap-(törzs-)tőke és távszerencsejáték területén szerzett szerencsejáték-szervezői gyakorlat mértékével kapcsolatos szabályokat.

Bár a részletszabályok egyelőre nem ismertek, annyi borítékolható a törvénytervezet alapján, hogy a szerencsejáték iparág szabályozásában jelentős változásokra számíthatunk. Érdemes emiatt az érintetteknek fokozott figyelmet fordítani az új fejleményekre annak érdekében, hogy felkészülve fogadják az új szabályok bevezetését.

Bolvári Ferdinánd ügyvédjelölt és dr. Matits Kornél ügyvéd

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez, illetve dr. Kelemen Dániel (e-mail: daniel.kelemen@pwc.com) irodai tag, ügyvédhez vagy dr. Bernáth Lajos (e-mail: lajos.bernath@pwc.com) ügyvédhez.

 

 

 

Megosztás