Átrendeződésre lehet számítani a COVID-19 antigén gyorstesztek piacán

Érdemi átrendeződést vetítenek előre a GVH által lefolytatott ágazati vizsgálat következtetései a Covid antigén gyorstesztek piacán. Miközben az Országgyűlés szűkítette a gyógyszerek házhozszállításának lehetőségeit, a GVH azt javasolja, hogy – legalább átmeneti időszakra, a verseny élénkítése céljából – gyógyszertárakon és gyógyászati segédeszköz üzleteken kívül is jogszerűen lehessen hozzájutni gyorstesztekhez. Emellett számos, gyorstesztet forgalmazó webshop számíthat fogyasztóvédelmi eljárásra, valamint egyéb hatósági intézkedésre – ezen eljárások az érintett webshopok eltűnéséhez vezethetnek.

Noha a gyorsított ágazati vizsgálatok jogintézménye alig bő fél évvel ezelőtt került bevezetésre a Kormány által, a Gazdasági Versenyhivatal már harmadik alkalommal alkalmazza ezt az eszközt meghatározott magyarországi termékpiacok ellenőrzésére. 2021 nyarán és tavaszán a téglapiacon, valamint a fa építőanyagok piacán folytattak le expressz vizsgálatot, míg 2022. január 24-én közzétették a 2021 karácsonya előtt a COVID-19 antigén gyorstesztek piacán indított vizsgálat jelentésének tervezetét.

A legutóbbi gyorsított ágazati vizsgálat megindításának oka az volt, hogy a GVH-hoz beérkezett piaci jelzések alapján a COVID-19Covid -antigén -gyorstesztek hazai árai a más uniós tagállamokban tapasztalható szintet jelentősen meghaladták, és a GVH előzetesen úgy értékelte, hogy a körülmények az említett piacon a verseny torzulásának vagy korlátozódásának lehetőségére utalnak.

A 2021. december végén – 2022. január elején lefolytatott vizsgálatban a versenyhatóság számos saját kutatást végzett, valamint információkat szerzett más tagállamok versenyhatóságaitól, és a hazai forgalmazási értéklánc egyes szintjein elhelyezkedő szereplőktől.

A gyorsított ágazati vizsgálat eredményeinek tükrében a Versenyhivatal két főbb javaslatot dolgozott ki a verseny élénkítése céljából:

  1. Értékesítési pontok számának növelése: A GVH álláspontja szerint élénkíthetné a versenyt, ha jelentősen bővülne azoknak az értékesítési pontoknak a száma, ahol a lakosság a gyorstesztekhez hozzáfér. A Versenyhivatal ezért javasolja a gyorstesztek kiskereskedelmi láncoknál, drogériáknál és benzinkutaknál történő értékesítésének engedélyezését, legalább egy átmeneti – három hónapos – időre.
  2. Rövidebb értékesítési láncok: A GVH azt a javaslatot is megfogalmazza, hogy a piaci szereplők törekedjenek a rövidebb értékláncok kialakítására, a vertikum szintjeinek csökkentésére. Ennek egyik módja lehet a GVH szerint, hogy közvetlenül a hazai importőröktől vásárolják meg a termékeket.

A fenti javaslatok több szempontból figyelemre méltóak. Az értékesítési pontok számának esetleges növelése azért volna különösen váratlan, mert az Országgyűlés a közelmúltban jelentősen szűkítette egy másik egészségügyi termékkör, a nem vényköteles gyógyszerek házhozszállításának lehetőségeit. Az értékesítési láncok rövidítése – és ezáltal egyes köztes szereplők kiesése – pedig különösen azért volna kétségesen eredményes, mivel a GVH jelentéstervezete is kiemeli a gyógyszertárakat és gyógyászati segédeszköz-boltokat kiszolgáló nagykereskedői beszállítók gyorsaságát, rugalmasságát és megbízhatóságát. Ez utóbbi szereplők tehát számos tekintetben az ellátásbiztonságot erősítik.

A gyorsított ágazati vizsgálat keretében a GVH széleskörű kutatást végzett a világhálón. Az internetes „sweep” eredményeképpen több olyan megállapítást tett, amelyek alapján várhatóan hatósági eljárások fognak indulni. Egyrészt rögzítette a GVH, hogy több webshop megfelelő engedélyek nélkül értékesíti a hazai jogszabályok alapján egyébként ún. gyógyászati segédeszköznek minősülő, önellenőrzési célú teszteket. További megállapítás volt, hogy a fogyasztói tájékoztatás számos esetben nem megfelelő, egyrészt a teljeskörűség hiánya vagy a megfelelő jelzések elmaradása, másrészt a fogyasztóvédelmi szempontból kifogásolható állítások miatt – ezek alapvetően webshop-okon voltak tetten érhetőek. Amellett, hogy a GVH maga is várhatóan eljárásokat indít, intézkedések megtételére bíztatja a gyógyászati segédeszköz-piac tekintetében egyébként felügyeleti hatáskörrel és szaktudással rendelkező Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI) is.

A fogyasztóvédelmi jogsértések számosságára tekintettel a GVH előre vetíti továbbá, hogy a 2022. február 14-ével kezdődő héten újabb körben ellenőrzi a weboldalakon megjelenő tájékoztatásokat. Amennyiben pedig a fentieket követően továbbra is fennállnak kifogásolható kereskedelmi gyakorlatok, a GVH kezdeményezni fogja az OGYÉI és az ITM bevonásával a koordinált hatósági fellépést.

A legfrissebb hírek azt is alátámasztják, hogy az egészségügyi szektor sem kivétel a Gazdasági Versenyhivatal gyors és határozott fellépései alól. Ahhoz, hogy a versenyhatósági fellépés ne érje váratlanul a piaci szereplőket, elsősorban a következőket javasolt tenni:

Legyen felkészült! A helyszíni kutatásokra történő előzetes felkészülés része a munkatársak tájékoztatása és képzése, megfelelő eljárásrend bevezetése és a munkatársakkal történő ismertetése, valamint akár szimulációkkal történő megerősítése, továbbá jogi képviselet előzetes biztosítása az ilyen kutatások megfelelő kezelésére felkészült jogi képviselő meghatalmazása révén. Mindezek keretében biztosítandó, hogy a munkatársak (különösen a biztonsági szolgálat, recepciósok, valamint a jognyilatkozat tételére jogosult kollégák) tisztában legyenek a belső értesítési láncokkal, valamint az eljárási jogaikkal és kötelezettségeikkel.

Gondolkodjon előre! A megfelelésre törekvést nem késő elkezdeni, és egy esetleges eljárás esetén nagy eséllyel enyhítő tényezőként kerül figyelembe vételre. Hatékony eszköz lehet a versenyjogi megfelelőségi (compliance) program bevezetése még a versenyfelügyeleti eljárást megelőzően. A program, vagy egy önálló belső vizsgálat keretében feltárt esetleges jogsértések vonatkozásában a vállalkozásnak számos lehetősége nyílik a komolyabb szankciók elkerülésére, vagy az esetleges bírságok jelentős mérséklésére.

Észrevételezzen! Minden ágazati vizsgálat eredményeiről – így a Covid-antigén-gyorstesztek piacára vonatkozóról is –jelentés készül, melynek alapos megismerése és adott esetben észrevételezése révén is biztosíthatják a piaci szereplők a számukra fontos szempontok GVH általi figyelembe vételét a jövőben.

A fentiek nem minősülnek konkrét ügyben adott jogi tanácsnak. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon dr. Zalai Péter LL.M (e-mail: peter.zalai@pwc.com) ügyvédhez és dr. Baksa Dóra Éva LL.M MLB. (e-mail: dora.b.baksa@pwc.com) ügyvédjelölthöz.

Megosztás