Átalakulóban az egyenlő bánásmód védelmének intézményrendszere

2021. január 1. napjával beolvadás útján megszűnik az Egyenlő Bánásmód Hatóság („EBH”), általános jogutódja az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala lesz. Ezentúl az EBH hatáskörébe tartozó és az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatos eljárásokban az alapvető jogok biztosa jár majd el.

Év végi utolsó összefoglalónkban ismertetjük a változással kapcsolatos legfontosabb információkat.

Az EBH megszűnésével az alapvető jogok biztosa (ombudsman) 2021. január 1. napjától eddigi jogkörein túl ellátja majd az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben („Ebktv.”) meghatározott feladatokat is. Ennek keretében az ombudsman lesz az, aki többek közt

  • vizsgálatot folytat annak megállapítása iránt, hogy
    • megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét,
    • az arra kötelezett munkáltatók elfogadtak-e esélyegyenlőségi tervet;
  • pert indíthat a jogaikban sértett személyek és csoportok jogainak védelmében, valamint
  • javaslattevő-véleményező funkciót is ellát majd az egyenlő bánásmód követelményét érintő jogi szabályozásban.

A módosítást elrendelő 2020. évi CXXVII. törvény indokolása szerint az átszervezés hátterében az áll, hogy az „emberi jogok védelme szükségessé tette az állam egymástól függetlenül működő egyes jogvédő szerveinek integrálását”. Az integrációval „az egyenlő bánásmód követelményének még hatékonyabb érvényesülését biztosító jogintézmény” jöhetett létre.

Az ombudsman jelenleg még ugyan széles körű vizsgálati jogokkal rendelkezik, kötelező döntést azonban nem hozhat és nincsenek szankciós jogosultságai sem. Januártól azonban hatósági eljárás keretében kötelező jellegű határozatot hozhat, és a jogsértővel szemben szankciót – ennek keretében pedig akár hatmillió forintig terjedő bírságot – szabhat ki. Így az EBH feladatköreinek átvételével számottevően szélesebb jogkör nyílik meg az ombudsman számára, hogy fellépjen az egyenlő bánásmódhoz fűződő jog védelme, érvényesülése érdekében.

Az ombudsman hatáskörét januártól tehát két törvény is szabályozni fogja, és érdekesség, hogy a két törvény által rá ruházott jogkörei alapján indítható eljárások közt van „átjárás”. Az alapvető jogok biztosaként lefolytatott eljárás lezárását követően ugyanabban az ügyben az ombudsman ismét eljárást indíthat most már az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogszabály szerint, és az ott meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhatja. Így adott esetben, ha alapvető jogok biztosaként a jelentésében valamilyen, az egyenlő bánásmód követelményét érintő visszásságot állapít meg, akkor az ügyhöz kapcsolódó külön eljárásban erre vonatkozólag közigazgatási határozatot is hozhat, és szankcionálhatja a jogsértőt. Az ombudsmannak az Ebktv. feladatkörében meghozott döntéseinek bírósági felülvizsgálatát a kizárólagosan illetékes Fővárosi Törvényszéktől lehet kérelmezni.

Januártól fontos változás következik be az ombudsman eljárásának kérelmezésével kapcsolatban is. Ha a kérelmező olyan ügyet tár az ombudsman elé, amelyben az eljárás akár az alapvető jogok biztosára irányadó jogszabály, akár az új Ebktv. hatásköri szabályok alapján megindíthatók, akkor a beadványtevő nyilatkozata dönti el, hogy melyik eljárás indítandó meg. Ha a kérelmező nem nyilatkozik, akkor az ombudsman az Ebktv. szerinti eljárást fogja megindítani.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez, illetve dr. Szűcs László (e-mail: laszlo.szucs@pwc.com) és dr. Zsédely Márta (email: marta.zsedely@pwc.com) ügyvédekhez vagy dr. Lebocz Noémi (e-mail: noemi.lebocz@pwc.com) ügyvédjelölthöz.

Ezúton kívánunk minden kedves ügyfelünknek és olvasóinknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket!

 

Megosztás