Adatkezelési tájékoztató – diákok

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A RÉTI, VÁRSZEGI ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI
IRODÁNÁL MUNKÁT VÉGZŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE

Kedves Hallgató!

Ennek a tájékoztatónak az a célja, hogy az Európai Unió ún. Általános Adatvédelmi Rendelete és a
vonatkozó magyar jogszabályok előírásainak megfelelően tájékoztatást nyújtson számodra arról, hogy a nálunk végzett munkád során személyes adataidat milyen célból és hogyan kezeljük, valamint, hogy milyen jogok illetnek meg téged az adatkezeléssel kapcsolatosan. Kérjük, olvasd el figyelmesen a melléklettel együtt, amely a tájékoztató megértését megkönnyítő alapvető fogalmakat tartalmazza!

Milyen adataidat kezeli az ügyvédi iroda?

A nálunk végzett munkád során a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda (székhelye: 1055 Budapest, BajcsyZsilinszky út 78.; adatvédelmi kérdésekben kijelölt kapcsolattartó neve és elérhetősége: Csenterics András, hu_dataprotection@pwc.com; a továbbiakban „Ügyvédi Iroda”) mint adatkezelő az alábbi személyes
adataidat kezeli:

 • neved,
 • születési helyed és időd,
 • állandó lakcímed,
 • édesanyád neve,
 • TAJ számod,
 • adóazonosító jeled,
 • telefonszámod,
 • email címed,
 • az intézmény neve, ahol tanulsz,
 • a nálunk végzett munkád időtartama, óraszáma.

Ha a munkavégzésedhez szükséges, hogy az Ügyvédi Iroda számítógépet, vagy egyéb számítástechnikai eszközt biztosítson számodra, a munkádhoz szükség van felhasználónév és jelszó megadására, ilyen esetekben ezeket az adatokat is kezeljük.

Milyen célból kezeli az adataidat az Ügyvédi Iroda?

Az adatkezelés célja, hogy

 • a nálunk végzett munkád során azonosítani tudjunk téged;
 • a munkavégzésről, a ledolgozott órákról részedre (illetve az intézmény részére, ahol tanulsz) igazolást tudjunk kiállítani, valamint
 • a munkavégzésed után öt éves időtartamon keresztül utólag igazolni tudjuk, hogy nálunk végeztél munkát.

Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés kapcsán?

Az adatkezelés kapcsán a jogszabályokban rögzített jogok illetnek meg személyes adataiddal
összefüggésben. Ennek megfelelően, az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérheted a rólad tárolt adatokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését. Továbbá, a törvényben rögzített feltételek fennállása esetén, kérheted a rólad tárolt adatok törlését és kérheted azok kezelésének korlátozását is. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmedet, hogy a fent felsorolt adataid ismerete, kezelése nélkül nem tudunk részedre igazolást kiállítani a munkavégzésről. Arra is bármikor lehetőséged van, hogy a rólad kezelt adatok kiadását kérd digitális formában, ezt nevezik adathordozhatósághoz való jognak. Ilyen esetben az Ügyvédi Iroda egy általad megadott email címre a rólad kezelt adatokat .pdf fájlként megküldi. Külön is felhívjuk a figyelmedet arra, hogy az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhatsz, amelynek alapján további körülmények vizsgálatától függ, hogy az adatkezelést folytathatjuk, vagy megszüntetjük.

Milyen jogalapon kezeli az Ügyvédi Iroda az adataidat?

A fent felsorolt adataidat a veled kötött, gyakornoki foglalkoztatásodra vonatkozó megállapodásunk
teljesítése érdekében kezeljük, ez képezi tehát adatkezelésünk jogalapját.

Meddig őrzi meg az Ügyvédi Iroda az adataidat?

Adataidat a munkavégzésed végétől számított öt éven keresztül őrizzük meg, ez ahhoz szükséges
számunkra, hogy utólag is igazolni tudjuk, hogy az Ügyvédi Irodánál végeztél munkát. Ezen idő elteltével az adataidat végérvényesen töröljük.

Hová fordulhatsz, ha úgy érzed, nem megfelelően kezelik az adataidat?

Amennyiben úgy gondolod, hogy adataid kezelése kapcsán jogsértés történt vagy történik, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatsz a következő elérhetőségeken:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: + 36 1 391 1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ugyanakkor kérjük, hogy első körben nekünk jelezd, ha aggályaid merülnek fel az adatkezelés kapcsán és mi mindent megteszünk, hogy ezeket orvosoljuk.
Ha bármilyen kérdésed, észrevételed lenne az adatkezeléssel kapcsolatban, írj a fenti email címre, vagy fordulj valamelyik kollégához, akivel együtt dolgozol, ő pedig továbbítja a kérdésedet az illetékesekhez!
Reméljük jól érzed majd magad nálunk, sok sikert az itt végzett munkádhoz!
🙂

Melléklet
Alapvető fogalmak, amelyek a tájékoztató megértését segítik

Személyes adat Személyes adat bármilyen olyan adat vagy
információ, amely alapján egy adott természetes
személy közvetett vagy közvetlen módon
azonosíthatóvá válik. Ilyen információ lehet pl. a
neved, vagy a felhasználóneved.
Adatkezelés Adatkezelésnek hívunk minden olyan műveletet,
amelyet személyes adatokon hajtanak végre.
Adatkezelés valósul meg pl. akkor, amikor az
Ügyvédi Iroda a munkavégzésedhez kapcsolatos
adataidat bekéri és nyilvántartja a saját
adatbázisaiban.
Adatkezelő Adatkezelőnek nevezzük azt a szervezetet, amely az adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza (pl. adataid rögzítése annak érdekében, hogy a
munkavégzésedről igazolást tudjunk kiállítani).
Jelen esetben az adatkezelő az Ügyvédi Iroda.
Érintett Az a természetes személy, akinek a személyes
adatait az adatkezelő kezeli (jelen esetben te, mint nálunk munkát végző hallgató).