A kijárási tilalom alatti munkavégzés feltételei

Tax & Legal Alert, 2020. november 11.

A Kormány 2020. november 10-én megalkotott 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletével („Rendelet”) 2020. november 11. 0:00 órától 2020. december 11-e 24óráig számos egészségvédelmi korlátozó intézkedést vezetett be a koronavírus járvány második hullámának járványügyi helyzetére tekintettel.

A Rendelet értelmében este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, tehát mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig.

A kijárási tilalom alatt a lakóhely, a tartózkodási hely, továbbá a szálláshely elhagyása engedélyezett – többek között – munkavégzés céljából, illetve a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy munkavállaló este 8 óra és reggel 5 óra között közterületen tartózkodik munkavégzési célból vagy arra tekintettel, hogy munkába jön vagy onnan hazamegy, úgy azt okirattal (munkáltatói igazolással) kell igazolnia.

A munkáltatói igazolás az alábbi linken érhető el: https://kormany.hu/hirek/kijarasi-tilalomrol-szolo-igazolas?fbclid=IwAR1xJ6YADxJGrxcs1CFJ_ex-Shxh8CMJV4KBqAQukrsx9NBRBcKMSiBR8aE

A munkáltatók a kijárási korlátozások alapján nem kötelesek a korábban elrendelt munkarendeket megváltoztatni. Minden olyan munkavállaló esetében külön-külön kell a Rendelet által hivatkozott mintát kiállítani, akinek munkaidő-beosztása vagy a munkavégzésének természete (pl. hibaelhárítás, túlóra, ügyelet biztosítása stb.) miatt szükséges, hogy este 8 óra és reggel 5 óra között a munkavégzés helyén munkát teljesítsen vagy szükséges, hogy a tilalmi időszakban munkavégzési céllal utazzon haza vagy munkába.

A munkavállalói személyes adatok kitöltésén túl a munkáltatóknak meg kell adni a munkavégzés helyét is, mivel az igazoltató rendőrhatóság ennek alapján tudja megállapítani, hogy a munkavállaló az általa megjelölt lakó- illetve tartózkodási hely, valamint a munkavégzési hely figyelembevételével valóban az engedélyezett célból tartózkodik a közterületen a tilalmi időszakban. A munkavégzés helye – amennyiben a munka természete indokolja – több helyszín is lehet, tehát például hibaelhárítás esetén akár egy nagyobb földrajzi terület is megjelölhető, pl. Pest megye.

Az igazolás szólhat egyszeri alkalomra (pl.: elrendelt túlóra), illetve vonatkozhat rendszeres munkavégzésre is (pl.: délután, vagy éjszakai műszak, illetve munkavégzés esetén). Rendszeres munkavégzésre célszerű a megjegyzés rovatban utalni.

Az igazolást célszerű papír alapon a munkavállaló rendelkezésére bocsátani, de az sem kizárt, hogy a munkavállaló telefonon mutatja be az igazolást (az utóbbi különösen az előre nem látott túlóra esetén fordulhat elő, amikor a munkáltatói joggyakorló már nem tartózkodik a munkavégzés helyén). A munkavállalónál mindenképpen legyen fényképes személyi azonosító okmány, hiszen ezzel tudja igazolni, hogy a nyilatkozatban megjelölt személy valóban ő.

dr. Szűcs László (laszlo.szucs@pwc.com) ügyvéd, irodai tag

dr. Zsédely Márta (marta.zsedely@pwc.com) ügyvéd, irodai tag

Megosztás