A gazdasági, üzleti céllal Magyarország területére történő beutazás módosult szabályai

2021. március 1. napjától szigorúbb feltételek szerint lehetséges a gazdasági, üzleti célú beutazás Magyarország területére a koronavírus járvány okozta egészségügyi válsághelyzet időtartama alatt. Összefoglalónkban részletezzük a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) módosult, fontosabb szabályait.

A korábbi szabályozás értelmében korlátozás nélkül léphettek be azon személyek az ország területére, akiknek a beutazás során a célja üzleti vagy gazdasági célú tevékenység végzése volt, és ennek tényét belépéskor igazolták. Ha az indok igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merült fel, a külföldi állampolgár csak egészségügyi vizsgálatot követően, karanténkötelezettséggel léphetett be az ország területére. A Magyarország területére való beutazással, valamint az üzleti célú beutazás korábbi szabályaival kapcsolatban bővebben itt olvashatnak.

A 2021. március 1-jétől hatályos új rendelkezések szerint csak bizonyos államok területéről utazhatnak be a nem magyar állampolgárok Magyarországra korlátozás nélkül (azaz karanténkötelezettség nélkül). A kedvezőbb szabályok alá eső államok körébe tartoznak az Európai Unió tagállamai, az EGT-megállapodásban részes vagy ezzel egy tekintet alá eső államok, EU tagjelölt államok, az Egyesült Királyság, emellett pedig a 4/2021. (III. 1.) KKM rendelet által meghatározott államok (mint például az Amerikai Egyesült Államok, Izrael, Japán, Kína, Oroszország vagy Ukrajna).

Amennyiben tehát ezen államok valamelyikéből kíván beutazni Magyarországra a felsorolt államok valamelyikének állampolgára, vagy az adott államban kilencven napot meghaladó tartózkodásra jogosult személy üzleti vagy gazdasági céllal, és ennek tényét belépéskor igazolja, úgy Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. Ha a gazdasági, üzleti indok igazolásával kapcsolatban kétség merül fel, a beutazni kívánó személy korlátozásoknak vethető alá, így például egészségügyi vizsgálat tűrésére köteles.

A fel nem sorolt államok területéről való belépés az általános szabályok szerint történhet: a beutazás főszabály szerint nem lehetséges, ugyanakkor az illetékes rendőri szerv engedélyezheti egyedi kérelemre. A belépési engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár egészségügyi vizsgálaton eshet át. Ha a vizsgálat eredményeként fertőzés gyanúját állapítják meg, Magyarország területére nem léphet be. Ha a fertőzés gyanúja nem merül fel, úgy az adott személy karanténkötelezettség alá esik.

A Kormányrendelet módosítása a további szabályokat nem érinti. A korábbiak szerint történhet tehát a magyar és nem magyar állampolgárok Magyarország területére való belépése, és a kapcsolt vállalkozások közötti utazás is.

Ez utóbbi továbbra is speciális kivételt képez az általános beutazási tilalom alól. A külföldről érkező nem magyar állampolgár ugyanis korlátozás nélkül léphet be Magyarország területére, ha valamely, a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott állam területén bejegyzett olyan gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely társaság egyben egy másik meghatározott állam legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. Jelenleg a közbiztonságért felelős miniszter rendelete értelmében kapcsolt vállalkozások közti utazás céljából bármely állam területéről érkező személy beléphet Magyarország területére.

dr. Lebocz Noémi (e-mail: noemi.lebocz@pwc.com)

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez, illetve dr. Kelemen Dániel (e-mail: daniel.kelemen@pwc.com) és dr. Szimler Gergő (e-mail: gergo.szimler@pwc.com) ügyvédekhez.

Megosztás